Άγιος βίος

αγιος φανουριος

Ο Άγιος Φανούριος είναι άγιος της ορθόδοξης εκκλησίας. Μέχρι τον 14ο αιώνα δεν ξέραμε τίποτα για τα μαρτύριά τους και τον ίδιο μέχρι που βρέθηκε θαυματουργικά η εικόνα του στη Ρόδο.Η εικόνα βρέθηκε όταν χτιζόντουσαν τα τείχη της Ρόδου από τους Αγαρινούς μας έδειξε τα μαρτύριά του από τους ρωμαίους για να απαρνηθεί την Χριστιανική πίστη του. Οι Αγαρινοί έστειλαν εργάτες να πάρουν πέτρες από τα μισογκρεμισμένα σπίτια της πόλης της Ρόδου προκειμένου να ξαναχτίσουν τα τείχη που οι ίδιοι είχαν βαναυσα γκρεμίσει. Σε μια τέτοια αποστολή βρήκαν οι εργάτες ένα μισογκρεμισμένο ναό και εκί βρήκαν πολλές εικόνες που όμως είχαν χαλάσει με το χρόνο και δεν αναγνωριζόντουσαν οι άγιοι που απεικονίζοντο.
Ημέρα Εορτασμού: 
27 August
Προστάτης: 
Ο Άγιος Φανούριος είναι ο Άγιος Προστάτης των Καραγκιοζοπαιχτών, ακριβώς επειδή τους "φανερώνει" δουλειές.
Γένος: 
Άνδρας
Ιδιότητα: 
Πολιούχος: 
Άγιος Φανούριος ο Μεγαλομάρτυς

Ο Άγιος Φανούριος ήταν άγνωστος για την εκκλησία μας μέχρι τον 14ο αιώνα. Μια είκόνα όμως που βρέθηκε όταν χτιζόντουσαν τα τείχη της Ρόδου από τους Αγαρινούς μας έδειξε τα μαρτύριά του από τους ρωμαίους για να απαρνηθεί την Χριστιανική πίστη του.
Οι Αγαρινοί έστειλαν εργάτες να πάρουν πέτρες από τα μισογκρεμισμένα σπίτια της πόλης της Ρόδου προκειμένου να ξαναχτίσουν τα τείχη που οι ίδιοι είχαν βαναυσα γκρεμίσει. Σε μια τέτοια αποστολή βρήκαν οι εργάτες ένα μισογκρεμισμένο ναό και εκί βρήκαν πολλές εικόνες που όμως είχαν χαλάσει με το χρόνο και δεν αναγνωριζόντουσαν οι άγιοι που απεικονίζοντο.
Όλοι εκτός από μία εικόνα που ήταν σε θαυμάσια κατάσταση και παρουσίαζε ένα νέο άντρα με ρωμαική στολή να κρατά στο ένα χέρι του το σταυρό και στο άλλο μια αναμμένη λαμπάδα. Ο μητροπολίτης της Ρόδου, Νείλος, έτρεξε αμέσως επί τόπου και διάβασε πολύ καθαρά το όνομα που υπήρχε στη εικόνα. ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ!
Γύρω από το πρόσωπο υπήρχαν άλλες 12 εικονίτσες που παρουσίαζαν τα 12 μαρτύρια του Αγίου Φανουρίου.
Ο μηρτοπολίτης βλέποντας την εικόνα συμπέρανε και κατάλαβε γιατί έγιναν όλα αυτά τα βασανιστήρια και αποφάνθει ότι ο Φανούριος ήταν ένας από τους μεγαλομάρτυρες της πίστης μας. Ο μητροπολίτης πήγε ο ίδιος στον Σουλτάνο ζητώντας να ανακαινήσει το ναό.
Πήρε την άδεια και έκτισε ναό στην ίδια ακριβώς θέση που βρήκε την εικόνα. Ο ναός σώζεται μέχρι σήμερα.
Ο Φανούριος λέγεται ότι ακόμα και στον θάνατο δεν ζήτησε τίποτα για τον εαυτό του. Ακόμα και την φανουρόπιττα που φτιάχνουν οι γυναίκες στην γιορτή του ή όταν ζητάνε από τον Άγιο κάτι να τους φανερώσει την μοιράζουν για την συγχώρεση της μητέρας και της αδελφής του Αγίου Φανουρίου.

Υμνολογία

Απολυτίκιο: 

Ήχος δ΄. Βασίλειον διάδημα
Ουράνιον εφύμνιον εν γη τελείται λαμπρώς, επίγειον πανήγυριν νυν εορτάζει φαιδρώς Αγγέλων πολίτευμα, άνωθεν υμνωδίαις, ευφημούσι τους άθλους, κάτωθεν Εκκλησία την ουράνιον δόξαν. ην εύρες πόνοις και άθλοις τοις σοις, Φανούριε ένδοξε.

Κοντάκιο: 

Ήχος γ΄.
Η Παρθένος σήμερον
Ιερείς διέσωσας αιχμαλωσίας αθέου και δεσμά συνέθλασας δυνάμει Θεία, Θεόφρον, ήσχυνας τυράννων θράση γενναιοφρόνως, ηύφρανας Αγγέλων τάξεις Μεγαλομάρτυς, δια τούτο σε τιμώμεν, θείε οπλίτα, Φανούριε ένδοξε.

Μεγαλυνάριο: 

Τους ασπαζομένους την σην σεπτήν εικόνα εν πίστει και αιτούντας σην αρωγήν, Μάρτυς, κληρονόμους της Θείας Βασιλείας, Φανούριε, λιταίς σου πάντας ανάδειξον.