Άγιος βίος

αγιος νεστωρ

Ο Άγιος Νέστωρ ήταν ο νέος που νίκησε τον βάρβαρο Λυαίο επί Διοκλητιανού αυτοκράτορος. Επειδή ο Νέστωρ φώναξε πριν νικήσει, Θεέ του Δημητρίου βοήθα με και κατόπίν νίκησε τον γίγαντα Λυαίο ο αυτοκράτορας τον σκότωσε με λόγχη, μαζί και τον Άγιο Δημήτριο. Η εκκλησία μας γιορτάζει την μνήμη του στις 27 Οκτωβρίου κάθε χρόνο.
Ημέρα Εορτασμού: 
27 October
Γεννήθηκε: 
;
Πέθανε: 
306 μ. χ
Γένος: 
Άνδρας
Ιδιότητα: 
Άγιος Νέστωρ

Ο Νέστορας ήταν πολύ νέος στην ηλικία, ωραίος στην όψη και γνώριμος του Αγίου και ενδόξου Δημητρίου.

Ο Νέστορας βλέποντας ότι ο αυτοκράτωρας Διοκλητιανός χαιρόταν για τις νίκες κάποιου σωματώδους βαρβάρου, του Λυαίου σκέφτηκε τι καλά που θα ήταν να μπορούσε να τον νικήσει. Πήγε στη φυλακή ζητώντας βοήθεια από τον Άγιο Δημήτριο.
-Δούλε του Θεού Δημήτριε, είπε, είμαι πρόθυμος να μονομαχήσω με το Λυαίο, γι' αυτό προσευχήσου για μένα στο όνομα του Χριστού.
Ο Άγιος του είπε ότι και το Λυαίο θα νικήσει και για το Χριστό θα μαρτυρήσει. Και τον σταύρωσε. Ο Νέστορας μπήκε στο στάδιο χωρίς φόβο και φωναξε: «Θεὲ τοῦ Δημητρίου, βοήθει μοί». Και αφού πολέμησε με το Λυαίο, τα κατάφερε και τον νίκησε.

Εξοργισμένος τότε ο Διοκλητιανός, διέταξε και σκότωσαν με λόγχη το Νέστορα, αλλά και το Δημήτριο.

Ιερά Λείψανα: 

Τμήματα του Ιερού Λειψάνου του Αγίου βρίσκονται στις Μονές Ιβήρων και Ζωγράφου Αγίου Όρους, Αγίας Λαύρας Καλαβρύτων, Ζάβορδας Γρεβενών, Κύκκου Κύπρου και στη Λαύρα του Αγίου Αλεξάνδρου Νέβσκι Αγίας Πετρουπόλεως.

Υμνολογία

Απολυτίκιο: 

Ἦχος πλ. α’. Τὸν συνάναρχον Λόγον.
Ἀθλητὴς εὐσεβείας ἀκαταγώνιστος, ὡς κοινωνὸς καὶ συνήθης τοῦ Δημητρίου ὀφθεῖς, ἠγωνίσω ἀνδρικῶς Νέστωρ μακάριε, τὴ θεϊκὴ γὰρ ἀρωγή, τὸν Λυαῖον καθελῶν, ὡς ἄμωμον ἱερεῖον, σφαγιασθεὶς προσηνέχθης, τῷ Ἀθλοθέτῃ καὶ Θεῶ ἠμῶν.

Κοντάκιο: 

Ἦχος β’. Τὰ ἄνω ζητῶν.
Ἀθλήσας καλῶς, ἀθάνατον τὴν εὔκλειαν, κεκλήρωσαι νῦν· καὶ στρατιώτης ἄριστος, τοῦ Δεσπότου γέγονας, ταῖς εὐχαῖς Δημητρίου τοῦ Μάρτυρος. Σὺν αὐτῷ οὖν Νέστορ σοφέ, πρεσβεύων μὴ παύσῃ ὑπὲρ πάντων ἡμῶν.

Ὁ Οἶκος: 

Ῥώμῃ Θεοῦ ἀθλήσας, παμμάκαρ, νικηφόρος ἐδείχθης, τὸν ἐχθρὸν τοῖς ποσὶ καταπατήσας, δεδόξασαι, στεφανίτης σὺν ταῖς χορείαις τῶν σεπτῶν Ἀθλοφόρων Νέστορ ἐφάνης, καὶ Ἀαρὼν ὑπερήρθης Χριστοῦ Ἀθλητά, σὺν Ἄβελ αἷμα τὸ θεῖον σου προσενέγκας, καὶ θρόνῳ θείῳ τοῦ κτίσαντος παρεστώς, σὺν Ἀγγέλων τοῖς τάγμασι, πρεσβεύων μὴ παύσῃ ὑπὲρ πάντων ἡμῶν.