Άγιος βίος

Blog

Το σύμβολο της Πίστης

Το Σύμβολο της Πίστης (Πιστεύω) είναι η απόδειξη της ορθόδοξης πίστης μας. Το λέμε σε βαπτίσεις αλλά και αλλού. Πολλά σύμβολα πίστης υπήρχαν στην αρχή από πατέρες της εκκλησίας. Αυτό που λέμε σήμερα λέγεται σύμβολο της Νίκαιας και της Κωσταντινουπόλεως. Θεσπίστηκε στην Α΄και Β΄οικομενικές συνόδους.

Φανουρόπιτα

Η Φανουρόπιτα παρασκευάζεται με επτά ή εννιά υλικά! Η επιλογή των αριθμών αυτών δεν είναι καθόλου τυχαία. Ο ρόλος των αριθμών είναι γνωστός στις μαντικές και μαγικές πρακτικές. Τα επτά ή εννιά υλικά ενισχύουν ακόμα περισσότερο τη δύναμη της πίτας!

Κοντάκιο

Κοντάκιο, (κοντάκιον), λέγεται συνήθως η απαρχή (το προοίμιο) Εκκλησιαστικών Ύμνων που εξ αυτού και μόνο ολόκληροι οι ύμνοι αυτοί χαρακτηρίζονται τελικά και ως κοντάκια. Αποτελεί δε ιδιαίτερο είδος της εκκλησιαστικής ποίησης που ιστορικά φέρεται να καλλιεργήθηκε περί τον 6ο - 7ο αιώνα .