Άγιος βίος

αγιος φανουριος

Ο Άγιος Φανούριος είναι άγιος της ορθόδοξης εκκλησίας. Μέχρι τον 14ο αιώνα δεν ξέραμε τίποτα για τα μαρτύριά τους και τον ίδιο μέχρι που βρέθηκε θαυματουργικά η εικόνα του στη Ρόδο.Η εικόνα βρέθηκε όταν χτιζόντουσαν τα τείχη της Ρόδου από τους Αγαρινούς μας έδειξε τα μαρτύριά του από τους ρωμαίους για να απαρνηθεί την Χριστιανική πίστη του. Οι Αγαρινοί έστειλαν εργάτες να πάρουν πέτρες από τα μισογκρεμισμένα σπίτια της πόλης της Ρόδου προκειμένου να ξαναχτίσουν τα τείχη που οι ίδιοι είχαν βαναυσα γκρεμίσει. Σε μια τέτοια αποστολή βρήκαν οι εργάτες ένα μισογκρεμισμένο ναό και εκί βρήκαν πολλές εικόνες που όμως είχαν χαλάσει με το χρόνο και δεν αναγνωριζόντουσαν οι άγιοι που απεικονίζοντο.

Φανουρόπιτα

Η Φανουρόπιτα παρασκευάζεται με επτά ή εννιά υλικά! Η επιλογή των αριθμών αυτών δεν είναι καθόλου τυχαία. Ο ρόλος των αριθμών είναι γνωστός στις μαντικές και μαγικές πρακτικές. Τα επτά ή εννιά υλικά ενισχύουν ακόμα περισσότερο τη δύναμη της πίτας!