Άγιος βίος

αγιος τρυφων

O Άγιος Τρύφων καταγόταν από τη Λάμψακο της Φρυγίας και έζησε στα χρόνια των αυτοκρατόρων Γορδιανού (238-244), Φιλίππου (244-249) και Δεκίου (249-251). Προερχόταν από φτωχή οικογένεια και στη παιδική του ηλικία, έβοσκε χήνες για να ζήσει. Είχε χαριστεί σε αυτόν το χάρισμα να θαυματουργεί. Ο Μάρτυρας παρέδωσε την ψυχή του στον Θεό δια αποκεφαλισμού. Οι Χριστιανοί παρέλαβαν το τίμιο λείψανο του Μάρτυρος και το απέστειλαν στην πόλη της Λαμψάκου κατά την επιθυμία του.
Ημέρα Εορτασμού: 
01 February
Γεννήθηκε: 
;
Πέθανε: 
250 μ. χ
Γένος: 
Άνδρας
Ιδιότητα: 
Άγιος Τρύφων ο Μάρτυρας

O Άγιος Τρύφων καταγόταν από τη Λάμψακο της Φρυγίας και έζησε στα χρόνια των αυτοκρατόρων Γορδιανού (238-244), Φιλίππου (244-249) και Δεκίου (249-251). Προερχόταν από φτωχή οικογένεια και στη παιδική του ηλικία, έβοσκε χήνες για να ζήσει. Είχε χαριστεί σε αυτόν το χάρισμα να θαυματουργεί.

Ο αυτοκράτορας Γορδιανός, έμαθε για τις θαυματουργικές ικανότητες τού Τρύφωνα και τον παρακάλεσε να θεραπεύσει την άρρωστη κόρη του. Έτσι και έγινε. O αυτοκράτορας πρόσφερε στον Άγιο αξιώματα και χρήματα, από ευγνομωσύνη, όμως ο Τρύφων δεν τα δέχθηκε.

Ο Δέκιος, εξαπέλυσε άγριο διωγμό κατά των Χριστιανών, όταν έγινε αυτοκράτορας. Το 250 μ.Χ. ο Άγιος συνελήφθη από κάποιον στρατιωτικό που ονομαζόταν Φρόντων και οδηγήθηκε ενώπιον των επάρχων της Ανατολής, Τιβέριου Γράγχου και Κλαυδίου Ακυλίνου στη Νίκαια της Βιθυνίας. Ο μάντης Πομπηϊανός τον παρουσίασε στους ηγεμόνες. Ο Άγιος Τρύφων ομολόγησε με θάρρος την πίστη του. Τότε υποβλήθηκε σε φρικτά βασανιστήρια. Λίγες ημέρες μετά ο έπαρχος κάλεσε τον Άγιο και τον ρώτησε αν τα βασανιστήρια τον έπεισαν να θυσιάσει στους θεούς. Ο Άγιος και πάλι αρνηθηκε.
Ο Μάρτυρας παρέδωσε την ψυχή του στον Θεό δια αποκεφαλισμού.
Οι Χριστιανοί παρέλαβαν το τίμιο λείψανο του Μάρτυρος και το απέστειλαν στην πόλη της Λαμψάκου κατά την επιθυμία του.

Ναό αφιερωμένο στον Άγιο Τρύφωνα έκτισε ο Ιουστινιανός στην τοποθεσία του Πελαργού Κωνσταντινουπόλεως.

Ιερά Λείψανα: 

Η Κάρα του Αγίου βρίσκεται στη Μονή Ξενοφώντος Αγίου Όρους.
Η δεξιά παλάμη του Αγίου βρίσκεται στη Μονή Προυσού Εὐρυτανίας.
Μέρος του αριστερού ποδός του Αγίου βρίσκεται στη Μονή Παντελεήμονος Αγίου Όρους
Ένας βραχίονας του Αγίου βρίσκεται στη Μονή Φρασινέϊ Ρουμανίας.

Υμνολογία

Απολυτίκιο: 

Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε.
Τρυφὴν τὴν ἀκήρατον, ἰχνηλατῶν ἐκ παιδός, βασάνους ὑπήνεγκας, ὑπὲρ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, καὶ ἤθλησας ἄριστα ὅθεν τὴν τῶν θαυμάτων, κομισάμενος χάριν, λύτρωσαι πάσης βλάβης, καὶ παντοίας ἀνάγκης, Τρύφων Μεγαλομάρτυς, τοὺς σὲ μακαρίζοντας.

Κοντάκιο: 

Ἦχος πλ. δ’. Ὡς ἀπαρχᾶς
Τριαδικὴ στερρότητι, πολυθεΐαν ἔλυσας ἐκ τῷ περάτων Ἀοίδιμε, τίμιος ἐν Κυρίῳ γενόμενος, καὶ νικήσας τυράννους ἐν Χριστῷ, τῷ Σωτήρι τὸ στέφος εἴληφας τῆς μαρτυρίας σου, καὶ χαρίσματα θείων ἰάσεων, ὡς ἀήττητος.

Κάθισμα: 

Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε.
Τῶν πόνων μακάριε κατατρυφῶν τῆς σαρκός, τὴν θείαν καὶ ἄπονον ἐν Παραδείσῳ τρυφήν, ἀξίως ἀπείληφας, στέφος ἀθανασίας, ἐκ Θεοῦ δεδεγμένος· ὅθεν καὶ ἰαμάτων, ποταμοὺς ἀναβλύζεις, τοῖς πόθῳ καταφεύγουσι Μάρτυς τῇ σκέπῃ σου.

Ὁ Οἶκος: 

Ἱερὰν πανδαισίαν προτίθεται φιλεόρτων τὸ σύστημα σήμερον, προεόρτια σύμβολα φέρουσαν, τοῦ Κυρίου τεσσαρακονθήμερον τὴν ἐκ Παρθένου φρικτὴν γέννησιν, καὶ πρεσβύτου σεπτοῦ ἐναγκάλισιν, καὶ σεπτοῦ ἀθλοφόρου μνημόσυνα· δι΄αὐτὸν γὰρ τὸν Χριστόν, τελειοῦται νικητικῶς, ὡς ἀήττητος.

Μεγαλυνάριο: 

Φύλαττε ἐκ βλάβης τε καὶ φθορᾶς, ἡμῶν τὰς ἀμπέλους, καὶ τοὺς κήπους καὶ τὰ φυτά, ὡς μεγίστην χάριν, λαβὼν παρὰ Κυρίου, καὶ δίωκε θηρία Τρύφων τὰ φθείροντα.