Άγιος βίος

αγιος βικτωρ

Ο Άγιος Βίκτωρ μαρτύρησε για την Χριστιανική θρησκεία. Η εκκλησία μας τιμά την μνήμη του στις 11 Νοεμβρίου, η δε Ρωμαιοκαθολική εκκλησία τον τιμά στις 22 Ιανουαρίου. Ο Άγιος Βίκτωρ μαρτύρησε το 160 μ.χ στην Ιταλία όταν αυτοκράτορας ήταν ο Αντωνίνος.
Ημέρα Εορτασμού: 
11 November
Γένος: 
Άνδρας
Ιδιότητα: 
Άγιος Βίκτωρ ο Μεγαλομάρτυρας

Ο Άγιος Βίκτωρ έζησε σε δύσκολη εποχή, όταν αυτοκράτορας ήταν ο Αντωνίνος (160 μ.Χ.).Έδρασε κυρίως στην Ιταλία. Εκεί ο Βίκτωρ έτρεχεαπό πόλη σε πόλη και μιλούσε για την Χριστιανική πίστη. Συλλαμβάνεται όμως και εκβιάζεται να προσφέρει θυσία στα είδωλα. Δεν λυγίζει, του βγάζουν τα μάτια και τον κρεμνούν με το κεφάλι προς τα κάτω. Έτσι παρέδωσε τη γενναία ψυχή του.

Υμνολογία

Απολυτίκιο: 

Ήχος δ'. Ταχύ προκατάλαβε.
Τρισάριθμον σύνθημα, των αθλοφόρων Χριστού, υμνήσωμεν άσμασι, χαριστηρίοις πιστοί, Μηνάν τον αοίδιμον, Βίκτωρα τον γενναίον, και Βικέντιον θείον, πλάνην την των ειδώλων, καταργήσαντας πίστει. Αυτών ταις ικεσίαις, Χριστέ ο Θεός, σώσον τας ψυχάς ημών.