Άγιος βίος

αγιοι αναργυροι

Στην εκκλησία μας υπάρχουν τρια ζευγάρια Αγίων Αναργύρων. Και τα τρία ζευγάρια ονομάζονταν Κοσμάς και Δαμιανός και τα τρία ασκούσαν την ιατρική και κτηνιατρική τέχνη και τα τρία ζευγάρια δεν αμοίβονταν για τις υπηρεσίες τους προς τους ανθρώπους και τα ζώα και για αυτό ονομάστηκαν και Α-νάργυροι. Η διαφορές ανάμεσα στα ζεύγη είναι στην καταγωγή και στο χρόνο που έζησαν. Το ένα ζευγάρι δε από τους Αγίους Ανάργυρους πέθανε με μαρτυρικό θάνατο.
Ημέρα Εορτασμού: 
01 November
Γένος: 
Άνδρας
Ιδιότητα: 
Εκκλησία: 
Άγιοι Κοσμάς και Δαμιανός οι Ανάργυροι και θαυματουργοί

ΟΙ άγιοι Ανάγυροι Κοσμάς και Δαμιανός, καταγόντουσαν από την Ασία. Την μητέρα τους την έλεγαν Θεοδότη και δίδαξε στους γιούς της την χριστιανική πίστη.
Τα δύο αδέλφια σπούδασαν πολλές επιστήμες.Επέλεξαν όμως να επιδοθούν είς την ιατρική χωρίς να αμοίβονται. Θεράπευαν τις ασθένειες των ανθρώπων, αλλά και των ζώων χωρίς να παίρνουν χρήματα, γι' αυτό και ονομάστηκαν Ανάργυροι.
Έτσι ταπεινά αφού έζησαν σε όλη τους τη ζωή πέθαναν ειρηνικά και ετάφησαν στην τοποθεσία Φερεμά.
Η μνήμη τους γιορτάζεται στην 1η Νοεμβρίου.

Αγιοι Αναργυροι, Κοσμάς και Δαμιανός, οι Ρωμαίοι.
Οι εκ Ρώμης Κοσμάς και Δαμιανός, έζησαν την εποχή του αυτοκράτορα Καρίνου και Νουμεριανού περί το 284 μ.χ. Και αυτοί ήταν ιατροί και θεράπευαν χωρίς να παίρνουν χρήματα. Κάποιοι Ρωμαίοι τους κατήγγειλαν στον αυτοκράτορα ότι θεραπεύουν με μάγια και εκείνος διέταξε να τους συλλάβουν.
Πριν συλληθούν οι δύο γιατροί πήγαν μόνοι τους στον αυτοκράτορα Καρίνο και παραδόθηκαν.
Εκεί όχι μόνο δεν άλλαξαν την πίστη τους αλλά θεραπεύοντας τον ίδιο τον αυτοκράτορα τον έκαναν να πίστεψει και ο ίδιος. Μετά από αυτό αφέθηκαν ελεύθεροι.
Δυστυχώς ο ίδιος ο δάσκαλός τους, που τους είχε διδάξει την ιατρική επιστήμη λόγω ζήλια, τους παρέσυρε στο βουνό τάχα να μαζέψουν βότανα και εκεί λιθοβολήθηκαν.
Η μνήμη τους γιορτάζεται στην 1η Ιουλίου

Άγιοι Ανάργυροι Κοσμάς και Δαμιανός από Αραβία.
Πήγαιναν και αυτοί από χωριό σε χωριό θεραπεύοντας όχι μόνο το σώμα αλλά και την ψυχή των ασθενών τους χωρίς αμοιβή.
Έζησαν όταν αυτοκράτορας ήταν ο Διοκλητιανός περί το 292 μ.χ. Την εποχή εκείνη μαζί με άλλους τρείς αδελφούς τους πήγαν στην πόλη Αιγαίς της Λυκίας να προσφέρουν τις ιατρικές τους υπηρεσίες.
Ο εκεί ηγεμόνας Λυσίας, τους συνέλαβε για την χριστιανική τους πίστη μαζί με τους συνεργάτες αδελφούς τους, τον Λεόντιο, τον Ανθιμο και τον Ευπρέπιο.
Βασανίστηκαν, τους πέταξαν στη θάλασσα, τους έβαλαν σε φωτιά και τέλος τους σταύρωσαν αλλά θαυματουργικά δεν πέθαναν.
Τέλος τους αποκεφάλισαν. Η εκκλησία γιορτάζει την μνήμη των πέντε μαρτύρων μαζί στις 17 Οκτωβρίου.

Ιερά Λείψανα: 

Τμήματα των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Κοσμά υπάρχουν στις Μονές Διονυσίου και Παντοκράτορος Αγίου Όρους.
Τμήματα των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Δαμιανού υπάρχουν στις Μονές Διονυσίου και Παντοκράτορος Αγίου Όρους και στον Ρωμαιοκαθολικό Ναό Ρώμης που φέρει το όνομά του..

Υμνολογία

Απολυτίκιο: 

Ἦχος πλ δ’.
Ἅγιοι Ἀνάργυροι καὶ θαυματουργοί, ἐπισκέψασθε τὰς ἀσθενείας ἡμῶν, δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε ἡμῖν.

Κοντάκιο: 

Ἦχος β’.
Οἱ τὴν χάριν λαβόντες τῶν ἰαμάτων, ἐφαπλοῦτε τὴν ῥῶσιν τοῖς ἐν ἀνάγκαις, Ἰατροὶ θαυματουργοὶ ἔνδοξοι, ἀλλὰ τῇ ὑμῶν ἐπισκέψει, καὶ τῶν πολεμίων τὰ θράση κατευνάσατε, τὸν κόσμον ἰώμενοι ἐν τοῖς θαύμασιν.

Κάθισμα: 

Ἦχος πλ. δ’. Τὴν Σοφίαν.
Οὐρανόθεν θαυμάτων τὴν δωρεάν, παραδόξως λαβόντες παρὰ Χριστοῦ, πάντα θεραπεύετε, ἀενάως τὰ πάθη· ἐν ὑμῖν γὰρ ὤφθη, ἡ χάρις τοῦ Πνεύματος, χορηγοῦσα θείων, ἰάσεων δύναμιν· ὅθεν καὶ ἀφθάρτων, ἀγαθῶν εὐπορίαν, τῇ πίστει ἐκτήσασθε, ἀναργύρῳ φρονήματι, Θεοφόροι Ἀνάργυροι, πρεσβεύσατε Χριστῷ τῷ Θεῷ, τῶν πταισμάτων ἄφεσιν δωρήσασθαι, τοῖς ἑορτάζουσι πόθῳ, τὴν ἁγίαν μνήμην ὑμῶν.

Ὁ Οἶκος: 

Πάσης συνέσεως καὶ σοφίας ὑπέρκειται ὁ λόγος τῶν σοφῶν ἰατρῶν· τοῦ γὰρ Ὑψίστου χάριν λαβόντες, ἀοράτως τὴν ῥῶσιν δωροῦνται πᾶσιν· ὅθεν καμοί, διηγήσεως χάριν δεδώρηνται, ὑμνῆσαι ὡς θεοφόρους, εὐαρέστους Θεοῦ καὶ θεράποντας, ἰαμάτων πλήθη παρέχοντας· ἀλγηδόνων γὰρ πάντας λυτροῦνται, τὸν κόσμον ἰώμενοι ἐν τοῖς θαύμασι.

Μεγαλυνάριο: 

Οἷά περ θεράποντες ἰατροί, ψυχῶν καὶ σωμάτων, ἀσθενείας ὀδυνηράς, ἰάσασθε τάχος, ἀρρήτῳ ἐπισκέψει, ἡμῶν θαυματοβρῦται, σοφοί Ἀνάργυροι.