Άγιος βίος

αγιοι αναργυροι

Στην εκκλησία μας υπάρχουν τρια ζευγάρια Αγίων Αναργύρων. Και τα τρία ζευγάρια ονομάζονταν Κοσμάς και Δαμιανός και τα τρία ασκούσαν την ιατρική και κτηνιατρική τέχνη και τα τρία ζευγάρια δεν αμοίβονταν για τις υπηρεσίες τους προς τους ανθρώπους και τα ζώα και για αυτό ονομάστηκαν και Α-νάργυροι. Η διαφορές ανάμεσα στα ζεύγη είναι στην καταγωγή και στο χρόνο που έζησαν. Το ένα ζευγάρι δε από τους Αγίους Ανάργυρους πέθανε με μαρτυρικό θάνατο.