Άγιος βίος

αγια νικη

Για την Αγία Νίκη δεν γνωρίζουμε πολλά. Λέγεται ότι πίστεψε εξ αιτίας των θαυμάτων του Αγίου Γεωργίου του μεγαλομάρτυρα. Δεν έχουμε καν αγιογραφία για την Αγία. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι θανατώθηκε δια αποκεφαλισμού επί των διωγμών του Διοκλητιανού.
Ημέρα Εορτασμού: 
25 April
Γένος: 
Γυναίκα
Ιδιότητα: 
Αγία Νίκη

Η Αγία Νίκη ήταν μεταξύ αυτών που πίστεψαν στον Χριστό από τα θαύματα που έκανε ο Άγιος Γεώργιος ο μεγαλομάρτυς, κατά τη διάρκεια του ενδόξου μαρτυρίου του, επί Διοκλητιανού (284 - 304 μ.Χ.).
Για την πίστη της αυτή διώχθηκε μαζί με άλλους και θανατώθηκε δια αποκεφαλισμού το 303 μ. χ. μ