Άγιος βίος

αγια νικη

Για την Αγία Νίκη δεν γνωρίζουμε πολλά. Λέγεται ότι πίστεψε εξ αιτίας των θαυμάτων του Αγίου Γεωργίου του μεγαλομάρτυρα. Δεν έχουμε καν αγιογραφία για την Αγία. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι θανατώθηκε δια αποκεφαλισμού επί των διωγμών του Διοκλητιανού.