Άγιος βίος

αγια θεοδοτη

Η Αγία Θεοδότη και οι τρείς γιοί της μαρτήρησαν λόγω της υποστήριξής των στις εικόνες εν καιρώ εικονομαχιών. Ναό στην Αγία Θεοδότη εκτισε ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός.
Ημέρα Εορτασμού: 
29 July
Γένος: 
Γυναίκα
Ιδιότητα: 
Αγία Θεοδότη και τα τρία παιδιά της

Η Αγία Θεοδότη ήταν από τη Νίκαια. Έμεινε χήρα και αφοσιώθηκε στην ανατροφή των τριών παιδιών της. Όταν μεγάλωσαν οι γιοι της και αναδείχτηκαν παιδιά πιστά και με μεγάλη φρόνηση. Τα δύσκολα εκείνα χρόνια η εικονομαχία ήταν στο αποκορύφωμα της. Η αγία Θεοδότη με τους γιους της, ήταν στην πρώτη τάξη των υπερμάχων αθλητών της Ορθοδοξίας. Το καθήκον αυτό, έφερε μητέρα και γιούς στο μαρτύριο. Ναό στην Αγία Θεοδότη έκτισε ο αυτοκράτωρ Ιουστινιανός.

Υμνολογία

Απολυτίκιο: 

Ἦχος α’. Τὸν τάφον σου Σωτὴρ.
Ὡς δῶρον ἐκλεκτόν, Θεοδότη θεόφρον, προσήγαγες Θεῶ, τοὺς ἐνθέους βλαστούς σου, σὺν τούτοις γὰρ ἠγώνισαι, ἱερῶς ἐναθλήσασα, μεθ' ὧν πρέσβευε, ὑπὲρ ἠμῶν τῷ Κυρίῳ, δοῦναι ἄφεσιν, ἁμαρτιῶν ἠμὶν πάσι, καὶ βίου διόρθωσιν.