Άγιος βίος

αγια θεοδοτη

Η Αγία Θεοδότη και οι τρείς γιοί της μαρτήρησαν λόγω της υποστήριξής των στις εικόνες εν καιρώ εικονομαχιών. Ναό στην Αγία Θεοδότη εκτισε ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός.