Άγιος βίος

αγιος ιακωβος

Ο Άγιος Ιακώβ, Απόστολος και δημιουργός της πρώτης εκκλησίας στα Ιεροσόλυμα, λέγεται ότι ήταν ετεροθαλής αδελφός του Χριστού , για αυτό και ονομάστηκε αδελφόθεος. Αυτό όμως αμφισβητείται γιατί δεν υπάρχουν ιστορικές αποδείξεις. Πάντως σε αυτόν οφείλουμε την πρώτη Θεία λειτουργία της εκκλησίας μας.
Ημέρα Εορτασμού: 
23 October
Γεννήθηκε: 
;
Πέθανε: 
62 μ.χ
Γένος: 
Άνδρας
Άγιος Ιάκωβος ο Απόστολος και Αδελφόθεος πρώτος επίσκοπος Ιεροσολύμων

Ο Άγιος Ιάκωβοςο Απόστολος και αδελφόθεος αναφέρεται έτσι, σαν Αδελφόθεος, γιατί η παράδοση λέει ότι ήταν ένας από τους γιούς του Ιωσήφ από άλλη γυναίκα, γι' αυτό ονομαζόταν αδελφός του Κυρίου. Το ιστορικό γεγονός όμως είναι οτι ο Ιάκωβος ο αδελφόθεος, έγινε πρώτος επίσκοπος Ιεροσολύμων και είναι αυτός που έγραψε την πρώτη Θεία Λειτουργία της Χριστιανικής Εκκλησίας.

Ο Ιάκωβος, δημιούργησε την πρώτη Εκκλησία των Ιεροσολύμων με δικαιοσύνη και πίστη. Αυτό όμως, δεν άρεσε καθόλου στους Ιουδαίους. Τον έπιασαν λοιπόν και τον έριξαν πάνω από το πτερύγιο του Ναού και ενώ ακόμα ήταν ζωντανός, τον σκότωσαν με άγριο κτύπημα ροπάλου στο κεφάλι.

Έργο του Ιακώβου είναι και η Καθολική Επιστολή του στην Καινή Διαθήκη, στην οποία μας συμβουλέυει όχι μόνο να ακούμε τον λόγο του Κυρίου αλλά να τον κάνει και πράξη.

Η μνήμη του αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, γιορτάζεται και την Κυριακή μετά την Γέννηση του Χριστού, μαζί με τη μνήμη του Δαβίδ του Προφήτου και Ιωσήφ του μνήστορος.

Υμνολογία

Απολυτίκιο: 

Ἦχος δ’.
Ὡς τοῦ Κυρίου Μαθητής, ἀνεδέξω δίκαιε τὸ Εὐαγγέλιον ὡς Μάρτυς ἔχεις τὸ ἀπαράτρεπτον τὴν παρρησίαν ὡς Ἀδελφόθεος τὸ πρεσβεύειν ὡς Ἱεράρχης. Ἱκέτευε Χριστὸν τὸν Θεόν, σωθήναι τᾶς ψυχᾶς ἠμῶν.

Κοντάκιο: 

Ἦχος δ’. Ὁ ὑψωθεὶς.
Ὁ τοῦ Πατρὸς μονογενὴς Θεὸς Λόγος, ἐπιδημήσας πρὸς ἡμᾶς ἐπ' ἐσχάτων, τῶv ἡμερῶν Ἰάκωβε θεσπέσιε, πρῶτον σε ἀνέδειξε τῶν Ἱεροσολύμων, Ποιμένα καὶ Διδάσκαλον, καὶ πιστὸν οἰκονόμον, τῶν μυστηρίων τῶv πνευματικῶν, ὄθεv σε πάντες τιμῶμεν Ἀπόστολε.

Ὁ Οἶκος: 

Τὸν γόνον σε τοῦ Ἰωσήφ, καὶ Ἱεροσολύμων τὸν πρῶτον ἱεράρχην, Ἰάκωβε θεόπτα, καὶ τοῦ Κυρίου ἀδελφὸν ὕμνοις ἐγκωμίων ἀνυμνοῦμεν εὐσεβῶς, καὶ πίστει ἀνακράζομεν· Δώρησαι ἡμῖν δώρημα τέλειον ἐκ τοῦ Πατρὸς τῶν φώτων, καὶ ἀπέλασον τὴν θλίψιν τὴν ἐπερχομένην καὶ ἐνεστῶσαν ἐκ πλήθους πταισμάτων· ἐπῆραν γὰρ οἱ ἐχθροὶ καθ' ἡμῶν τὴν πτέρναν, καὶ ἐκύκλωσαν ἡμᾶς Ἰσμαηλῖται· ὧν θραῦσον ταχὺ τὰ τόξα ἱεροφάντορ, ἵνα σε πάντες τιμῶμεν Ἀπόστολε.