Άγιος βίος

αγια φεβρωνια

Η Αγία Φεβρωνία, εξαιρετικής ομορφιά κορίτσι, προτίμησε στα 17 της χρόνια να γίνει μοναχή δίπλα στη θεία της ηγουμένη στο μοναστήρι που κατέφυγε, στα σύνορα ανάμεσα Βυζαντινής αυτοκρατορία και Περσίας. Αλλά και εκί την βρήκαν Ρωμαίοι και ο αρχηγός τους θαυμάζοντας την ομορφιά της προσπάθησε να την πείσει να παντρευτεί τον ανηψιό του. Αρνούμενη εκείνη την σκότωσε με το Ξίφος του. Η εκκλησία μας γιορτάζει τη μνήμη της στις 25 Ιουνίου κάθε χρόνο.
Ημέρα Εορτασμού: 
25 June
Γεννήθηκε: 
;
Πέθανε: 
;
Γένος: 
Γυναίκα
Ιδιότητα: 
Αγία Φεβρωνία

Η Αγία Φεβρωνία, ήταν πολύ όμορφη και αυτή την ομορφιά πλήρωσε με τη ζωή της.Περιζήτητη νύμφη από ηλικία 17 ετών αν και εκίνη διάλεξε το δρόμο του μοναχισμού. Πήγε σε ένα μοναστήρι όπου εκεί ηγουμένη ήταν η θεία της Βρυένη και βρισκόταν , το μοναστήρι, στη Μεσσοποταμία. στα Σύνορα Βυζαντινού και περσικού κράτους..

Παρ 'ότι ήταν πολύ νέα προσαρμόσθηκε εύκολα στους δύσκολους κανόνες της μοναχικής ζωής. Έγινε δε υπόδειγμα για τις άλλες μοναχές για την προθυμία της και το ταπεινό της φρόνημα.

Μιά μέρα ένα στρατιωτικό σώμα το οποίο κατεδίωκε χριστιανούς, με επικεφαλής το Σελίνο (288 μ.Χ.) έφθασε και στο μοναστήρι της Φεβρωνίας. Οι άλλες μοναχές κατόρθωσαν να διαφύγουν, η Αγία όμως ήταν άρρωστη και δεν κατόρθωσε να μετακινηθεί. Κοντά της έμειναν η θεία της ηγουμένη Βρυένη και η αδελφή Θωμαΐς.

Οι στρατιώτες, μόλις είδαν τη Φεβρωνία, θαύμασαν την ομορφιά της.Γρήγορα γύρισαν και το ανέφεραν στον αρχηγό τους Σελίνο. Αυτός διέταξε και την έφεραν μπροστά του, αφού πρότεινε στη Φεβρωνία να τη δώσει σύζυγο στον ανεψιό του Λυσίμαχο, που κοντά του θα γνώριζε μεγάλη δόξα. Η Φεβρωνία, όμως, προτίμησε να μείνει μοναχή. Ο Σελίνος την σκότωσε με το ξίφος του.

Υμνολογία

Απολυτίκιο: 

Ἦχος γ’. Τὴν ὡραιότητα.
Ὡς τῆς ἀσκήσεως ῥόδον ἡδύπνευστον, ὀσμὴν ἀθλήσεως τῷ κόσμῳ ἔπνευσας, εἰς ὀσμὴν μύρων τοῦ Χριστοῦ δραμοῦσα ἀσχέτῳ πόθῳ· ὅθεν ὡς παρθένον σὲ καὶ ὁσίαν καὶ μάρτυρα, θαυμαστῶς ἐδόξασε Φεβρωνία ὁ Κύριος, ᾧ πρέσβευε ὑπὲρ τῶν βοώντων· χαῖρε σεμνὴ ὁσιομάρτυς.