Άγιος βίος

αγια αγαθη

Η Αγία Αγάθη γεννήθηκε στη Σικελία και μαρτύρησε για την πίστη της σε πολύ μικρή ηλικία. Μόλις 15 ετών, μένει ορφανή και μοναδική κληρονόμος της μεγάλης περιουσίας των γονέων της. Διέθεσε όλη της την περιουσία σε φιλανθρωπικούς σκοπούς βοηθώντας όλους όσους είχαν ανάγκη.
Ημέρα Εορτασμού: 
05 February
Γεννήθηκε: 
--
Πέθανε: 
251 μ.Χ
Γένος: 
Γυναίκα
Ιδιότητα: 
Αγία Αγάθη

Η Αγία Αγάθη, γεννήθηκε ή στο Παλέρμο ή στην Κατάνη της Σικελίας. Έζησε στα χρόνια του αυτοκράτορα Δεκίου (249 - 251 μ.Χ.). Η οικογένειά της είχε πολύ μεγάλη περιουσία.
Η Αγία ήταν πολύ όμορφη αλλά είχε και εσωτερικές αρετές, ήθος, πίστη και ευλάβεια.

Σε πολύ μικρή ηλικία, μόλις 15 ετών, μένει ορφανή και μοναδική κληρονόμος της μεγάλης περιουσίας των γονέων της. Διέθεσε όλη της την περιουσία σε φιλανθρωπικούς σκοπούς βοηθώντας όλους όσους είχαν ανάγκη.

Και μόνο ότι ζούσε επί Δεκίου αυτοκράτορος και μόνο ότι ήταν χριστιανή και μόνο ότι έδωσε σε φιλανθρωπίες την τεράστια περιουσία της, ήταν αρκετοί αυτοί οι λόγοι για να διωχθεί. Άλλος ένας ήταν ο έπαρχος Κιντιανός, που προσπαθούσε, χρησιμοποιώντας διάφορα μέσα, να την πείσει να τον παντρευτεί. Η Αγία όμως δεν δέχθηκε να τον παντρευτεί, ούτε να απαρνηθεί την πίστη της. Μοιραία οδηγήθηκε στο μαρτύριο.
Παρέδωσε το πνεύμα της το 251 μ.Χ. μετά από φρικτά βασανιστήρια και ενώ βρισκόταν στη φυλακή, λαμβάνοντας έτσι το στέφανο του μαρτυρίου.

Τα ιερά λείψανά της μεταφέρθηκαν στην Κωνσταντινούπολη κατά την περίοδο των αυτοκρατόρων Βασιλείου Β' (976 - 1025 μ.Χ.) και Κωνσταντίνου Η' (1025 - 1028 μ.Χ.).

Ιερά Λείψανα: 

Η Κάρα της Αγίας βρίσκεται στη Μονή Αγ. Παύλου Αγίου Όρους.
Αποτμήματα του Ιερού Λειψάνου της Αγίας βρίσκονται στις Μονές Προυσού Ευρυτανίας και Λουκούς Άστρους Κυνουρίας.

Υμνολογία

Απολυτίκιο: 

Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.
Ῥόδον εὔοσμον τῆς παρθενίας, νύμφη ἄφθορος τοῦ Ζωοδότου, ἀνεδέδειξαι Ἀγαθὴ πανεύφημε· τῶν ἀγαθῶν τὴν πηγὴν γὰρ ποθήσασα, μαρτυρικῶς ἐν τῷ κόσμῳ διέπρεψας· μάρτυς ἔνδοξε, λιταῖς σου θείαις ἀγάθυνον τοὺς πόθῳ μεγαλύνοντας τοὺς ἄθλους σου.

Κοντάκιο: 

Ἦχος δ’. Ἐπεφάνης σήμερον.
Στολιζέσθω σήμερον, ἡ Ἐκκλησία, πορφυρίδα ἔνδοξον, καταβαφεῖσαν ἐξ ἁγνῶν, ῥύθρων Ἀγάθης τῆς Μάρτυρος· Χαῖρε, βοῶσα, Κατάνης τό καύχημα.

Κάθισμα: 

Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.
Κλέος πίστεως καὶ εὐσεβείας, ὁσιότητος καὶ παρθενίας, προθυμίᾳ κοσμουμένη ἀθλήσεως, ἀνηγορεύθη, Ἀγάθη Νοῦς ὅσιος, αὐτοπροαίρετος, ὄντως τιμὴ εἰς Θεόν, πατρίδος λύτρωσις, Χριστῷ νυμφικῶς πρεσβεύουσα, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.