Άγιος βίος

αγιος σταματιος

Ο Άγιος Σταμάτης από το Βόλο είναι ένας νεομάρτυρας Άγιος που θανατώθηκε και κατηγορήθηκε άδικα από τον Βεζύρη της μεγάλης Πύλης. Πήγε στη Κωσταντινούπολη μαζί με άλλους συγχωριανούς του για να καταγγείλει μια αδικία φορολογικής μορφής που γινόταν εναντίων των συμπατριωτών του και βρέθηκε να κατηγορείται ότι ήταν τούρκος και μουσουλμάνος και τώρα είχε αλλαξοπιστήσει. Τελικά επειδή δεν δεχόταν να γίνει Τούρκος στα αλήθεια τον θανάτωσαν.
Ημέρα Εορτασμού: 
16 August
Γεννήθηκε: 
;
Πέθανε: 
1680 μ. χ.
Γένος: 
Άνδρας
Ιδιότητα: 
Άγιος Σταμάτιος από τον Βόλο

Ο Άγιος Σταμάτιος, καταγόταν από ένα χωριό του Βόλου, τον Άγιο Γεώργιο.
Κάποτε ήρθε στην περιοχή του ένας αγάς να μαζέψει τους φόρους. Ήταν πολυ καταπιεστικός και άδικος με τους συγχωριανούς του και μια αντιπροσωπεία μεταξύ των οποίων και ο Σταμάτης πήγαν στην Κωσταντινούπολη να διαμαρτυρηθούν στο Σουλτάνο.
Τελικά τους δέχτηκε ο Βεζύρης , ο οποίος ήταν φίλος με τον φοροεισπράκτορα και από τον οποίο έπαιρνε εντολές.
Όπως ήταν φυσικό τους πέταξαν έξω.
Ο Σταμάτης διαμαρτυρήθηκε φωνάζοντας για την αδικία.
Κάποιοι αξιωματούχοι τον ξεχώρισαν και τον πήγαν στον Βεζύρη ξανά. Έπρεπε όμως να ευσταθεί κατηγορία και έτσι είπαν πως είχε γίνει Τούρκος και τώρα ξαναέγινε Χριστιανός.
Αυτό ήταν σοβαρή κατηγορία.
Μάταια ο Σταμάτης φώναζε πωε όλα ήταν συκοφαντία, τον πήγαν μπροστά στο δικαστή.
Ο δικαστής του είπε, και αν δεν έγινε Τούρκος γίνε τώρα να τελειώνουμε.
Ο άγιος Σταμάτης απάντησε πως δεν αρνείται την Χριστιανική του πίστη ακόμα και αν του τάξουν όλες τις όλες τις απολαύσεις.
Ο δικαστής τον ξαναστέλνει στον Βεζύρη. Εκείνος του επαναλαμβάνει τα ίδια.
"Άγιος Σταμάτης αρνείται πάλι.

Ο Βεζύρης διατάζει να φυλακιστεί και να βασανιστεί. Μετά από κάποιες ημέρες τον φέρουν πάλι μπροστά του. Ο μάρτυς για τελευταία φορά αρνείται να αλλαξοπιστήσει.
Ο βεζύρης οργισμένος τον παραδίνει στον έπαρχο να τον θανατώσει. Τον αποκεφάλισαν στις 16 Αυγούστου 1680 μ.Χ. ημέρα Δευτέρα, μπροστά στο βασιλικό παλάτι, στην Αγία Σοφία.

Μαρτύριο του Αγίου, που συνέγραψε ο μοναχός Ιάκωβος ο Αγιορείτης το 1680 μ.Χ.

Υμνολογία

Απολυτίκιο: 

Ἦχος γ’.
Ὁ μάρτυς Σταμάτιος ἐν τῆ ἀθλήσει αὐτοῦ, ἡμᾶς συνεκάλεσε μέλψαι την μνήμην αὐτοῦ, την θείαν ἐν ἄσμασιν, οὗτος γάρ ὁ γενναῖος, τοῦ Σωτῆρος ὁπλίτης, ἤσχυνε τούς τῆς Ἄγαρ ἀσεβεῖς ἀποτόμως, διό καί διά ξίφους ἀπήλειφε.