Άγιος βίος

αγιος ονουφριος

Ο Άγιος Ονούφριος ο εκ Αιγύπτου ήταν ίσως η μεγαλύτερη ασκητική μορφή των Αιγυπτιακών ερήμων. Καταγόταν από την Περσία και ολοκληρωτικά αφοσιώθηκε στον Θεό από εφηβική ακόμα ηλικία. Είναι ξακουστή η ασκητική του ζωή , η νηστεία του και η προσευχή του. Ακόμα και ο Αββάς Πανφούτιος πήγε να τον επισκεφτεί. Εκείνη όμως τη μέρα ο Άγιος άφηνε την τελευταία του πνόη. Τον έψαξε κάτω από ένα φοίνικα.
Ημέρα Εορτασμού: 
12 July
Γένος: 
Άνδρας
Ιδιότητα: 
Όσιος Ονούφριος ο Αιγύπτιος

Ο άγιος Ονούφριος, καταγόταν από την Περσία. Από παιδί ακόμα δείχνει την ανάγκη ολοκληρωτικής αφιέρωσης στο Θεό. Σε εφηβική ηλικία, εντάχθηκε σε μια κοινοβιακή αδελφότητα, όπου για αρκετά χρόνια εξασκήτω στην πνευματική και σωματική υπακοή. Όταν μεγάλωσε στην ηλικία ο Ονούφριος θέλησε να πάει βαθύτερα στην έρημο, να γνωρίσει και να μιμηθεί τη ζωή των εκεί ασκητών της. Βαθιά μέσα στην έρημο, συνάντησε την καλύβα του ερημίτη Ερμία, όπου τον περίμενε. Ο Ερμίας τον οδήγησε σε μια καλύβα, κάτω από έναν πελώριο φοίνικα, κοντά στα νερά μια πηγής. Εκεί ο Ονούφριος επιδόθηκε σε μεγαλύτερη πνευματική άσκηση, και η φήμη του διαδόθηκε σε όλους τους ερημίτες. Κάποτε τον επισκέφθηκε ο Αββάς Παφνούτιος.
Εκείνη τη μέρα ο Άγιος Ονούφριος άφησε την τελευταία του πνοή. Ο Παφνούτιος τον έθαψε κάτω από τον πελώριο φοίνικα.

Ιερά Λείψανα: 

Τμήματα του Ιερού Λειψάνου του Αγίου βρίσκονται στην ομώνυμη Μονή Κερατέας Αττικής και στη Μονή Λειμώνος Λέσβου.

Υμνολογία

Απολυτίκιο: 

Ἦχος α’. Τῆς ἐρήμου πολίτης.
Τῶν Ἀγγέλων τὸν βίον ἐν σαρκὶ μιμησάμενοι, ὤφθητε ἐρήμου πολίται, καὶ χαρίτων κειμήλια, Ὀνούφριε Αἰγύπτου καλλονή, καὶ Πέτρε τῶν ἐν Ἄθῳ ὁ φωστήρ· διὰ τοῦτο τοὺς ἀγῶνας ὑμῶν ἀεί, τιμῶμεν ἀναμέλποντες· δόξα τῷ ἐνισχύσαντι ὑμᾶς, δόξα τῷ στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργούντι δι' ὑμῶν πάσιν ἰάματα.

Κοντάκιο: 

Ἦχος πλ. δ’. Πίστιν Χριστοῦ.
Φῶς νοητὸν καὶ οὐράνιον, Πέτρε λαβὼν ἐν καρδίᾳ σου, τῆς ἀκηράτου Τριάδος δοχεῖον ὤφθης λαμπρότατον, καὶ χάριν τῶν θαυμάτων ἀπείληφας, κραυγάζων, Ἀλληλούϊα.