Άγιος βίος

αγια ματρωνα

Η Αγία Ματρώνα έζησε στη Θεσσαλονίκη υπηρετώντας μια πλούσια Ιουδαία την Παντίλλα. Επειδή η αγία ήταν Χριστιανή η Παντίλλα την καταδίκασε σε ατελείωτους μαστιγισμούςκαι μαρτύρια μέχρι που η αγία παρέδωσε το πνεύμα της. Πέταξαν το λείψανό της από τα τείχη της πόλης αλλά οι Χριστιανοί το ενταφίασαν με ευλάβεια. Στο μέρος εκείνο χτίστηκε αργότερα ναός που φέρει το όνομά της.
Ημέρα Εορτασμού: 
27 March
Γένος: 
Γυναίκα
Ιδιότητα: 
Αγία Ματρώνα η εν Θεσσαλονίκη

Η Οσία Ματρώνα έζησε στη Θεσσαλονίκη. Ήταν μεταξύ των Μαρτύρων των πρώτων αιώνων της Εκκλησίας μας. Ακόλουθος μιας πλούσιας και ευγενούς Ιουδαίας, με το όνομα Παντίλλα ή Παυτίλλα, η οποία ήταν σύζυγος του στρατοπεδάρχη της Θεσσαλονίκης, καθημερινά συνόδευε την κυρία της στη συναγωγή της πόλεως. Αλλά η ίσια ήταν χριστανή και κρυφά πήγαινε στον Χριστιανικό ναό να προσευχηθεί.
Κάποια κακή στιγμή η κυρία της το κατάλαβε και θυμωσε πολυ. Διέταξε να την μαστιγώσουν και να την κλείσουν μετά φυλακή. Για τροφή ούτε λόγος.
Δυό εβδομάδες γινόταν αυτό αλλά κάθε φορά που η εξοργισμένη Παντίλλα πήγαινε στο κελί η Αγία ήταν χωρίς δεσμά λαμπερή να προσεύχεται.
Αυτό έγινε και την τελευταία φορά όπου η αγία παρέδωσε το πνεύμα της.

Η Παντίλλα διέταξε τότε κάποιον, να τυλίξει το λείψανο της Αγίας σε δέρμα και στην συνέχεια να το ρίξει έξω από τα τείχη της πόλεως. Το ιερό λείψανό της το παρέλαβαν οι Χριστιανοί και το έθαψαν κοντά στην Λεωφόρο, δηλαδή την Εγνατία οδό.
Όταν τελείωσαν οι διωγμοί, ο Επίσκοπος Θεσσαλονίκης Αλέξανδρος πήρε το σκήνωμα της Μάρτυρος και το μετέφερε μέσα στην πόλη και, αφού έκτισε ναό, το έβαλε μέσα σε αυτόν.

Εκτός των τειχών της Θεσσαλονίκης υπήρχε και μονή αφιερωμένη στην Αγία Ματρώνα.

Υμνολογία

Απολυτίκιο: 

Ἦχος γ’. Τὴν ὡραιότητα.
Γνώμην ἀήττητον, Ματρώνα φέρουσα, πίστιν τὴν ἔνθεον, ἄσυλον ἔσωσας, μὴ δουλωθεῖσα τὴν ψυχήν, Ἑβραίων τὴ ἀπηνεία ὅθεν ἀριστεύσασα, καὶ τὸν δόλιον κτείνασα, μυστικῶς νενύμφευσαι, τῷ Δεσπότῃ τῆς κτίσεως. Αὐτὸν οὒν ἐκτενῶς ἐκδυσώπει, πάσης ἠμᾶς ρυσθήναι βλάβης.