Άγιος βίος

Κέα

Άγιος Χαράλαμπος ο Ιερομάρτυρας

Ο Άγιος Χαράλαμπος ήταν παπάς στη πόλη Μαγνησία στη Μικρά Άσία και έζησε στα χρόνια του Σεπτιμίου Σεβήρου (193 - 211 μ.Χ.). Ο Σέβηρος ήταν πολέμιος του Χριστιανισμού και εξαπέλυσε διωγμό κατά των Χριστιανών.Τότε ο έπαρχος της Μαγνησίας Λουκιανός, συνέλαβε τον Άγιο και του ζήτησε να προσκηνύσει τα είδωλα. Ο Άγιος δεν το έκανε και είπε στον έπαρχο την προσήλωσή του στον Χριστό. Ο Λουκιανός διέταξε να βασανίσουν τον γέροντα.