Άγιος βίος

αγιος χαριτων

Ο Άγιος Χαρίτων που η εκκλησία μας ονομάζει και Όσιο και Ομολογητή έζησε πολύ καιρό στην έρημο μετά τα βασανιστήρια που υπέστει στον μεγάλο διωγμό του Αυριλιανού. Στη περιοχή Σοουκά χτίζει μεγάλη Λαύρα και εκεί αναπαύεται εν ειρήνη.