Άγιος βίος

αγιος φωτιος

Ο Άγιος Φώτιος Πατριάρχης Κωσταντινουπόλεως έζησε σε μια πολύ ταραγμένη εποχή του Βυζαντίου όπου οι διαμάχες και οι δολοπλοκίες περί θρόνου και διαδοχής σε αυτόν και περί λατρείας ή όχι των εικόνων ήταν σφοδρές και ανελέητες. Η οικογένειά του διώχθηκε επειδή ήταν εικονολάτρες και ο πατέρας του Σέργιος πέθανε από τις ταλαιπωρίες σαν ομολογητής. Ο Άγιος Φώτιος ανέβηκε στον θρόνο της Κωσταντινούπολης εκθρονίζοντας τον Ιγνάντιο και αυτό δεν του το συγχώρησαν οι οπαδοί του Ιγναντίου. Τελικά κοιμήθηκε ήσυχα εξόριστος στην ιερά μονή των Αρμενιανών, στον Πόντο.