Άγιος βίος

αγιος φιλαρετος

Ο Άγιος Φιλάρετος είναι υπόδειγμα του ελεήμονος ανθρώπου. Παντρεύτηκε την Θεοσεβώ και απέκτησε τρία παιδιά, τον Ιωάννη, την Υπατία και την Ευανθία. Κάποτε έχασε όλα τα κτήματά του και το μόνο που του έμεινε ήταν κυψέλες με μέλισσες. Επειδή όμως δεν είχε τι άλλο να δώσει στους ζητώντες τρυγούσε τόσο πολύ τις κυψέλες που τις έχασε και αυτές και απόμεινε φτωχός και ο ίδιος. Ο Θεός όμως τον ευλόγησε και παντρευτηκε η εγγονή του Μαρία με τον Κωσταντίνο τον αυτοκράτορα. Τον Φιλάρετο τον έκανε έπαρχο και απέκτησε πάλι μεγάλη περιουσία και πάλι ελεούσε τους φτώχους. Ο Άγιος Φιλάρετος είναι ο προστάτης της Μελισσοκομίας.
Ημέρα Εορτασμού: 
01 December
Προστάτης: 
της μελισσοκομίας
Γεννήθηκε: 
;
Πέθανε: 
792 μ.χ
Γένος: 
Άνδρας
Άγιος Φιλάρετος ο Ελεήμων

Ο Άγιος Φιλάρετος ήταν υπόδειγμα κάθε αγαθοεργίας. Γεννήθηκε στο χωριό Αμνία της Παφλαγονία από ευσεβείς γονείς, τον Γεώργιο και την Άννα. Παντρεύτηκε την Θεοσεβώ και απόκτησε τρία παιδιά. Ένα γιο, τον Ιωάννη, και δύο κόρες, που την πρώτη έλεγαν Υπατία και τη δεύτερη Ευανθία. Έζησε στους χρόνους του Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου και της μητέρας του Ειρήνης.
Ο Φιλάρετος ήταν γεωργός και τα εισοδήματα του,δεν τα κρατούσε για τον εαυτό του και την οικογένειά του αλλά μοίραζε ελεημοσύνη και στους φτωχούς.

Αλλά κάποτε ο Φιλάρετος έγινε πολύ φτωχός. Τα κτήματα του τα άρπαξαν οι γείτονες του και το βίος του διασκορπίστηκε . Στο τέλος του έμειναν μόνο τα μελίσσια του, 250 κυψέλες.
Και όταν ερχόταν κάποιος φτωχός, μη έχοντας τι άλλο να του δώσει, τον έπαιρνε, πήγαινε στα μελίσσια, τρυγούσε μια κυψέλη και έδινε το μέλι στο φτωχό για να χορτάσει. Με τον τρόπο αυτό εξάλειψε όλα τα μελίσσια του.

Ο Θεός όμως δεν τον άφησε, έκανε ώστε ο Κωνσταντίνος ο γιος της βασίλισσας Ειρήνης, να πάρει για γυναίκα του την εγγονή του Αγίου, Μαρία, επειδή ήταν πολύ ωραία στην ψυχή και στο σώμα. Ο Αυτοκράτορας τον τίμησε με το αξίωμα του υπάτου τον Φιλάρετο και έτσι έγινε κάτοχος πολλού πλούτου, που τον μοίρασε και αυτόν στους φτωχούς.

Λίγο πριν πεθάνει είπε στα παιδιά του να ζήσουν όπως εκείνος και ξεψύχησε με τη φράση: «γενηθήτω τὸ θέλημά σου».

Ο Άγιος Φιλάρετος είναι ο προστάτης της Μελισσοκομίας.

Ιερά Λείψανα: 

Η Κάρα του Αγίου βρίσκεται στη Μονή Αγίας Λαύρας Καλαβρύτων.

Υμνολογία

Απολυτίκιο: 

Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.
Θείας πίστεως περιουσίᾳ, διεσκόρπισας τοῖς δεομένοις τὸν προσιόντα σοι πλοῦτον, Φιλάρετε· καὶ εὐσπλαχνίᾳ κοσμήσας τὸν βίον σου, τὸν χορηγὸν τοῦ ἐλέους ἐδόξασας· Ὃν ἱκέτευε δοθῆναι τοῖς εὐφημοῦσι σε ῥανίδα οἰκτιρμῶν καὶ θεῖον ἔλεος.

Κοντάκιο: 

Ἦχος γ’. Ἡ Παρθένος σήμερον.
Τοῦ Ἰὼβ κτησάμενος, ἐν πειρασμοῖς τὴν ἀνδρείαν, τοῖς πτωχοῖς διένειμας, ὡς συμπαθὴς τὸν σὸν πλοῦτον· ὤφθης γὰρ, τῆς εὐσπλαγχνίας ἔμψυχος βρύσις, νάμασι, τῶν θείων τρόπων σου ἱλαρύνων, τοὺς ἐκ πόθου σοι βοῶντας· χαίροις θεράπον Χριστοῦ Φιλάρετε.

Μεγαλυνάριο: 

Χαίροις τῶν πενήτων ὁ προμηθεύς, καὶ τῶν δυστυχούντων, ἀντιλήπτωρ καὶ βοηθός· χαίροις ὁ ἐν οἴκτῳ, τὸν Λόγον θεραπεύσας, Φιλάρετε τρισμάκαρ, Δικαίων σύσκηνε.