Άγιος βίος

αγιος φιλαρετος

Ο Άγιος Φιλάρετος είναι υπόδειγμα του ελεήμονος ανθρώπου. Παντρεύτηκε την Θεοσεβώ και απέκτησε τρία παιδιά, τον Ιωάννη, την Υπατία και την Ευανθία. Κάποτε έχασε όλα τα κτήματά του και το μόνο που του έμεινε ήταν κυψέλες με μέλισσες. Επειδή όμως δεν είχε τι άλλο να δώσει στους ζητώντες τρυγούσε τόσο πολύ τις κυψέλες που τις έχασε και αυτές και απόμεινε φτωχός και ο ίδιος. Ο Θεός όμως τον ευλόγησε και παντρευτηκε η εγγονή του Μαρία με τον Κωσταντίνο τον αυτοκράτορα. Τον Φιλάρετο τον έκανε έπαρχο και απέκτησε πάλι μεγάλη περιουσία και πάλι ελεούσε τους φτώχους. Ο Άγιος Φιλάρετος είναι ο προστάτης της Μελισσοκομίας.