Άγιος βίος

αγιος παντελεημονας

Ο Άγιος Παντελεήμων, ο ιατρός, γεννήθηκε στη Νικομήδεια από εύπορους γονείς που ο πατέρας του είχε καλές σχέσεις με το παλάτι. Μετά τις σπουδές του μάλιστα θα τον καλούσαν να αναλάβει την υγεία του αυτοκράτορα Διοκλητιανού. Τελικά όμως ασπάστηκε τον Χριστιανισμό και βαπτίστηκε από τον Ερμόλαο. Έπεισε και τον πατέρα του να γίνει χριστιανός. Μετά τον θάνατο του πατέρα του μοιράζει την περιουσία του στους φτωχούς και προσφέρει τις υπηρεσίες του χωρίς αμοιβή. Τέλος δέχεται μαρτυρικό θάνατο δια αποκεφαλισμού.