Άγιος βίος

αγιος νικοδημος

Ο Άγιος Νικόδημος , κατά κόσμον Νικόλαος Καλλιβούρσης, υπήρξε μοοναχός στο Άγιο όρος με πολλά συγγράματα που αποτελούν κεφάλαιο για την εκκλησία μας. Οι πατέρες της μονής του Άγιου Διονυσίου τον διόρισαν αναγνστη και γραμματέα. Ήταν ένα φιλομαθής άνθρωπος με ωραίο λόγο και καλύτερη ψυχή. Ενταφιάστηκε στη μονή Σκουρταίων όπου και εμόνασε. Η εκκλησία από το 1955 τον κατέταξε στο αγιολόγιό της επάξια.