Άγιος βίος

αγιος μοδεστος

Ο Άγιος Μόδεστος πέθανε ειρηνικά ζώντας μια ασκητική ζωή. Αγαπούσε τα ζώα και άγρια και οικόσιτα και στην γιορτή του γίνονται λειτουργίες και αγιασμοί και για τα ζώα και για τους αγρούς και φτιάχνουν κόλλυβα που τα δίνουν να τα φάνε τα ζώα.