Άγιος βίος

αγιος μελετιος

Ο Άγιος Μελέτιος, αρχιεπίσκοπος Αντιοχείας γεννήθηκε στην Μελιτηνή της Μικρής Αρμενίας. Το 357 μ. χ εκλέγεται επίσκοπος Σεβαστείας αλλά πααιτείται. Πηγαίνει στη Συρία. Επανέρχεται στην αντιόχεια αλλά εξορίζεται και πάλι. Η εξορία του τελείωσε ορίστικά επί Ιουλιανού του Παραβάτη. Τελικά ο Μέγας Θεοδόσιος καλεί τον Αγιο Μελέτιο στη Β'οικουμενική Σύνοδο αλλά ο Άγιος κοιμάται πριν τελειώσει η Σύνοδος. Στη κηδεία είναι και ο ίδιος ο αυτοκράτορας.