Άγιος βίος

αγιος μαξιμος

Ο Άγιος Μάχιμος, κατά κόσμον Μιχαήλ Τριβώνης, από τον Μωριά σπούδασε κοντά σε Έλληνες δασκάλους , επιφανείς του καιρού τους σε Πάδοβα, Φλωρεντία και Μιλάνο. Μετά πήγε στο Άγιο Όρος και πήρε το όνομα Μάχιμος. Η Εκκλησία μας τον κατέταξε στους αγίους το 1988 μ.χ.