Άγιος βίος

αγιος κορνηλιος

Ο Άγιο Κορνήλιο ήταν θεοσεβούμενος Ρωμαίος Εκατόνταρχος. Ο Κορνήλιος μεταστράφηκε στο Χριστιανισμό και δίδαξε την διδασκαλία του Χριστού στην Φοινίκη, την Κύπρο, την Αντιόχεια και την Έφεσο. Εξελέγη Επίσκοπος Σκήψης της Μυσίας.