Άγιος βίος

αγιος κορνηλιος

Ο Άγιο Κορνήλιο ήταν θεοσεβούμενος Ρωμαίος Εκατόνταρχος. Ο Κορνήλιος μεταστράφηκε στο Χριστιανισμό και δίδαξε την διδασκαλία του Χριστού στην Φοινίκη, την Κύπρο, την Αντιόχεια και την Έφεσο. Εξελέγη Επίσκοπος Σκήψης της Μυσίας.
Ημέρα Εορτασμού: 
13 September
Γεννήθηκε: 
;
Πέθανε: 
;
Γένος: 
Άνδρας
Άγιος Κορνήλιος ο Εκατόνταρχος

Ο Άγιο Κορνήλιο ήταν θεοσεβούμενος Ρωμαίος Εκατόνταρχος.
Ο Κορνήλιος μεταστράφηκε στο Χριστιανισμό και δίδαξε την διδασκαλία του Χριστού στην Φοινίκη, την Κύπρο, την Αντιόχεια και την Έφεσο. Εξελέγη Επίσκοπος Σκήψης της Μυσίας.
Πολλοί ειδωλολάτρες πίστεψαν στο Ευαγγέλιο. Κάποιοι όμως κατήγγειλαν τον Κορνήλιο στον Έπαρχο Δημήτριο, ο οποίος τον συνέλαβε και τον οδήγησε σε ειδωλολατρικό ναό προκειμένου να θυσιάσει στα είδωλα.
Ο Κορνήλιος έμεινε αμετακίνητος στην πίστη του. Η σύζυγος και ο υιός του Επάρχου πίστεψαν στον Χριστό.Ο εκατόνταρχος μάλιστα είπε στον Δημήτριο ότι η οικογένειά του δεν θα πάθει κανένα κακό. Ο Έπαρχος εκείνη τη στιγμή δεν κατάλαβε τα λόγια του Αγίου. Όταν όμως έγινε μεγάλος σεισμός που ισοπέδωσε το ναό και η σύζυγος με τον υιό του βγήκαν ανέπαφοι από τα ερείπια τότε κατάλαβε.

Υμνολογία

Απολυτίκιο: 

Ἦχος δ’. Ὁ ὑψωθεῖς ἐν τῷ Σταυρῷ.
Δικαιοσύνης διαπρέπων τοῖς ἔργοις, τὸν φωτισμὸν τῆς εὐσεβείας ἐδέξω καὶ ἀποστόλων σύμπονος ἐδείχθης ἀληθῶς· τούτοις κοινωνήσας γάρ, δι' ἐνθέων καμάτων τοῦ Χριστοῦ τὴν σάρκωσιν ἀνέκραξας πᾶσι· μεθ' ὧν δυσώπει σῴζεσθαι ἡμᾶς τοὺς σὲ τιμῶντας, παμμάκαρ Κορνήλιε.