Άγιος βίος

αγιος ιωαννης

Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, που ήταν γνωστός και σαν Ιωάννης της Αντιόχειας, είναι Άγιος, Πατέρας και ιεράρχης της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Έδρασε στην πόλη της Αντιόχειας, αλλά και στην Κωνσταντινούπολη και τελικά πέθανε καταδιωκόμενος από το παλάτι το 407, γιατί έλεγχε και κριτηκάριζε τις παρανομίες τους. Ο ίδιος βρίσκεται ανάμεσα στις κορυφαίες εκκλησιαστικές προσωπικότητες, το δε χάρισμα του λόγου του ήταν αξεπέραστο.