Άγιος βίος

αγιος ισιδωρος

Ο Άγιος Ισίδωρος υπηρετούσε σαν ναύτης στο βασιλικό στόλο, στα χρόνια του αυτοκράτορα Δεκίου, και καταγόταν από την Αλεξάνδρεια. Σε κάποια χρονική στιγμή που ο στόλος ήταν αγκυροβολημένος στη Χίο, έγινε καταγγελία από τον κεντυρίων Ιούλιο στο Ναύαρχο Νουμέριο ότι ο Ισίδωρος είναι χριστιανός. Ο Νουμέριος τον κάλεσε και ο Ισίδωρος του είπε ότι είναι Χριστιανός. Τότε τον έδειραν πολύ βίαια και κατόπιν τον έριξαν στη φυλακή. Ο πατέρας του πηγε στη Χίος μήμπως και του αλλάξει γνώμη. Όταν είδε πως αυτό δεν είναι δυνατόν τον καταράστηκε και είπε στον Ναύαρχο να τον θανατώσει. Πράγματι, ο Ισίδωρος μετά από διάφορα βασανιστήρια αποκεφαλίσθηκε.