Άγιος βίος

αγιος θεοδοσιοςο κοινοβιαρχης

Ο Άγιος Θεοδόσιος εκ Καππαδοκίας, έγινε νωρίς μοναχός και αργότερα ασκητής κοντά σε μεγάλους ασκητές όπως ο Συμεών ο Στυλίτης. Αργότερα ο Θεοδόσιος αποσύρθηκε σε ένα απομακρυσμένο ησυχαστήριο αλλά η φήμη του διαδώθηκε και όλη την αυτοκρατορία και μαζεύονταν πάρα πολλοί για να ασκητεύσουν και να τον μιμηθούν. Το μικρό ησυχαστήριο έγινε μεγάλο όπου εφαρμόζονταν όλα τα πρότυπα του ασκητικού βίου. Πέθανε υπέργηρος το 529 μ. χ.