Άγιος βίος

αγιος ευτυχιος

Ο Άγιος Ευτύχιος, Πατριάρχης Κωσταντινουπόλεως γεννήθηκε στην εποχή του Ιουστινιανού του Α'. Καταγόταν από την Φρυγία και ο παππούς του ήταν ιερέας και αυτός τον χειροτόνησε πρώτα αναγνώστη και στη συνέχεια διάκονο. Τα χρόνια που έζησε δεν ήταν ειρηνικά για την εκκλησία λόγω των αιρέσεων και εξ αιτίας ένος αυτοκρατορικού διατάγματος που ο Άγιος Ευτύχιος δεν συμφωνούσε στάθηκε αφορμή να τον καθεραίσουν από το θρόνο της Κωσταντινούπολης και να τον εξορίσουν για 12 χρόνια. Ο Άγιος Ευτύχιος κοιμήθηκε εν ειρήνη το 582 μ.χ και το ιερό λείψανο τάφηκε στο ναό των Αγίων Αποστόλων.
Ημέρα Εορτασμού: 
06 April
Γεννήθηκε: 
512 μ. χ
Πέθανε: 
582 μ. χ
Γένος: 
Άνδρας
Άγιος Ευτύχιος πατριάρχης Κωνσταντινούπολης

Ο Άγιος Ευτύχιος γεννήθηκε το έτος 512 μ.Χ.επί εποχής Ιουστινιανού Α' του Μεγάλου. Τόπο καταγωγής είχε τη πόλη Θεία Κώμη της Φρυγίας.Πατέρας του ήταν ο Αλεξάνδρος, σχολάριος υπό τον στρατηγό Βελισσάριο. Τη μητέρα του την έλεγαν Συνέσια. Βαπτίσθηκε Χριστιανός από τον ιερέα Ησύχιο, ο οποίος ήταν παππούς του.
Ο Άγιος χειροτονήθηκε αναγνώστης, στην συνέχεια διάκονος και πρεσβύτερος και μπήκε σε μονή της Αμασείας, που είχε ιδρυθεί από τους Αρχιερείς Μελέτιο και Σέλευκο, της οποία αργότερα έγινε και ηγούμενος.

Τα χρόνια που ακολούθησαν δεν ήταν ειρηνικά για την Εκκλησία λόγω των αιρέσεων.

Το έτος 543 μ.Χ., έγινε στην Κωνσταντινούπολη Σύνοδος, ύστερα από πρόσκληση του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Μηνά, με σκοπό την ειρήνευση της Εκκλησίας και την καταδίκη των αιρετικών. Διά διατάγματος που εκδόθηκε το έτος 543 μ.Χ. ο Ιουστινιανός εστράφη κατά των αιρετικών.
Όταν το έτος 552 μ.Χ. κοιμήθηκε ο Πατριάρχης Μηνάς, ο Άγιος Ευτύχιος ήλθε από την Αμάσεια στη Βασιλεύουσα και εξελέγη Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως.

Οι ταραχές όμως των αιρετικών δεν ήθελαν να κοπάσουν και ο Ιουστινιανός το 564 εξεδωσε διάταγμα για να ηρεμήσουν όλοι και η εκκλησία.
Ο Ευτύχιος μαζί με άλλους δεν το δέχθηκαν και το έτος 565 μ .χ καθαιρέθηκε από τον Παρτιαρχικό θρόνο και εξορίστηκε. Λένε ότι κατέφυγε σε μοναστήρι της Αμάσειας.

Μετά από δώδεκα χρόνια εξορίας, ο αυτοκράτορας Ιουστίνος ο Β', το έτος 577 μ.Χ., τον επανέφερε με τιμή και δόξα τον Άγιο στον πατριαρχικό θρόνο.
Ο Άγιος Ευτύχιος κοιμήθηκε με ειρήνη το έτος 582 μ.Χ. Το ιερό λείψανό του εναποτέθηκε στο θυσιαστήριο των Αγίων Αποστόλων.
Το 1246 μ.Χ. τα Λείψανα και η Κάρα του Αγίου μεταφέρθηκαν από τον Ναό των Αγίων Αποστόλων Κωνσταντινουπόλεως στη Μονή Αγίου Γεωργίου του Μείζονος Βενετίας.
Σώζονται αποσπάσματα του έργου του, «Περὶ Εὐχαριστίας», «Ἐπιστολὴ πρὸς Πάπαν Βιγίλιον περὶ τῶν Τριῶν Κεφαλαίων» και «Συνοδικὴ Ἐπιστολή». Τον Βίο του Αγίου έγραψε ο μαθητής του Ευστράτιος.

Υμνολογία

Απολυτίκιο: 

Ἦχος γ'. Τὴν ὡραιότητα.
Βίον οὐράνιον, Πάτερ κτησάμενος, σκεῦος ἐπάξιον, ὤφθης τῆς χάριτος, λόγω καὶ πράξει βέβαιων, τὴν θείαν σοὶ χορηγίαν ὅθεν ἱεράτευσας, ἰσαγγέλως τῷ Κτίσαντι, ἔνδοξε Εὐτύχιε, Ἐκκλησίας ὡράισμα, ἣν φύλαττε ταὶς σαὶς προστασίαις, πάσης ἀνάγκης ἀνωτέραν.

Κοντάκιο: 

Ἦχος δ’. Ἐπεφάνης σήμερον.
Εὐκληρίας χάριτας Θεοδωρήτου, ἱερέ Εὐτύχιε, ἀναβλυστάνεις δαψιλῶς, τοῖς ἐν αἰνέσει κραυγάζουσι· Χαίροις Πατέρων φαιδρόν ἀγαλλίαμα.