Άγιος βίος

αγιος ευτυχιος

Ο Άγιος Ευτύχιος, Πατριάρχης Κωσταντινουπόλεως γεννήθηκε στην εποχή του Ιουστινιανού του Α'. Καταγόταν από την Φρυγία και ο παππούς του ήταν ιερέας και αυτός τον χειροτόνησε πρώτα αναγνώστη και στη συνέχεια διάκονο. Τα χρόνια που έζησε δεν ήταν ειρηνικά για την εκκλησία λόγω των αιρέσεων και εξ αιτίας ένος αυτοκρατορικού διατάγματος που ο Άγιος Ευτύχιος δεν συμφωνούσε στάθηκε αφορμή να τον καθεραίσουν από το θρόνο της Κωσταντινούπολης και να τον εξορίσουν για 12 χρόνια. Ο Άγιος Ευτύχιος κοιμήθηκε εν ειρήνη το 582 μ.χ και το ιερό λείψανο τάφηκε στο ναό των Αγίων Αποστόλων.