Άγιος βίος

αγιος βλασιος

Ο Άγιος Βλάσιος μετά από 9 αιώνες βρέθηκε κατ´ υπόδειξη του ιδίου σε μια γυναίκα που η κόρη της ήταν άρρωστη. Την νύχτα της 23ης του Αυγούστου του 1923 μ. χ ο Άγιος ζήτησε σαν σε όραμα από την γυναίκα να τον ακολουθήσει. Πράγματι πήγαν σε ένα σημείο που είχε κτιστεί ένα προσκυνητάρι. Την άλλη μέρα άρχισαν οι εργασίες για την αποκάλυψη του τόπου ενταφιασμού του Αγίου. Πράγματι βρέθηκε πέτρινη πλάκα όπως και ένας σταυρό σιδερένιος και πέντε καρφιά.