Άγιος βίος

αγιος βλασιος

Ο Άγιος Βλάσιος μετά από 9 αιώνες βρέθηκε κατ´ υπόδειξη του ιδίου σε μια γυναίκα που η κόρη της ήταν άρρωστη. Την νύχτα της 23ης του Αυγούστου του 1923 μ. χ ο Άγιος ζήτησε σαν σε όραμα από την γυναίκα να τον ακολουθήσει. Πράγματι πήγαν σε ένα σημείο που είχε κτιστεί ένα προσκυνητάρι. Την άλλη μέρα άρχισαν οι εργασίες για την αποκάλυψη του τόπου ενταφιασμού του Αγίου. Πράγματι βρέθηκε πέτρινη πλάκα όπως και ένας σταυρό σιδερένιος και πέντε καρφιά.
Ημέρα Εορτασμού: 
11 February
Γεννήθηκε: 
;
Πέθανε: 
1006
Γένος: 
Άνδρας
Ιδιότητα: 
Άγιος Βλάσιος ο ιερομάρτυρας εξ Ακαρνανίας

Βιογραφία
Ο Άγιος Βλάσιος ήταν ηγούμενος στην Ιερά Μονή των Εισοδίων της Θεοτόκου στο Παλαίρου Αιτωλοακαρνανίας. Βασανίστηκε μέχρι θανάτου από Αγαρηνούς πειρατές μαζί με άλλους πέντε μοναχούς και πλήθος χριστιανών αάνδρες και γυναίκες,παιδιά που αποτελούσαν ποίμνιο του. Τον αποκεφάλισαν αφού κάρφωσαν στο σώμα του πέντε καρφιά. Οι δήμιοι του προσπάθησαν να κάψουν το σώμα του αλλά αυτό δεν κάηκε. Οι χριστιανοί που σώθηκαν έφτασαν στο σημείο θανάτου των ανθρώπων και έθαψαν τον Άγιο Βλάσιο χωριστά από τους πέντε άλλους μοναχούς, τους οποίους ενταφίασαν μαζί σε κοινό τάφο. Τους υπόλοιπους χριστιανούς τους έθαψαν σε ένα ομαδικό τάφο. Το μαρτύριο τους έγινε την 19η Δεκεμβρίου ημέρα Κυριακή. Σε πέτρινη επιγραφή που βρέθηκε στον τάφου του αναφέρεται το έτος 1006 μ.Χ.το οποίο ίσως να είναι και ο χρόνος του μαρτυρίου τους.

Υμνολογία

Απολυτίκιο: 

Ήχος γ’.
Νέος ήλιος, ημίν εφάνης, ει και ‘ηθλησας, τοις πάλαι χρόνοις, τη φανερώσει των θείων λειψάνων σου, ιερομάρτυς Πατήρ ημών Βλάσιε, και καταυγάζεις ημάς θείαις χάρισιν∙ όθεν πρέσβευε, Κυρίω τω σε δοξάσαντι δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

Μεγαλυνάριο: 

Χαίροις των Οσίων κλέος σεπτόν, χαίροις ιερέων και Μαρτύρων ο κοινωνός, χαίροις των Σκλαβαίνων, ο θείος πολιούχος, Ιερομάρτυς χαίρε, Κυρίου Βλάσιε.