Άγιος βίος

αγιος βασιλειος

Ο Άγιος Βασίλειος ο Μέγας, ένας από τους τρείς ιεράρχες της εκκλησίας μας. Τον Γρηγόριος το Θεολόγος, τον άλλο ιεράρχη της εκκλησίας μας, με τον οποίον ανέπτυξε μεγάλη και καρδιακή φιλία, γνωρίστηκαν στις σπουδές τους και εκεί γνώρισε και τον μετέπειτα αυτοκράτορα, τον Ιουλιανό τον Παραβάτη. Κατά τις σπουδές τους στην Αθήνα οι δύο φίλοι ίδρυσαν επίσης και τον πρώτο φοιτητικό χριστιανικό σύλλογο.