Άγιος βίος

αγιος αναστασιος

Ο Άγιος Αναστάσιος ο Πέρσης ήταν στρατιώτης και μάγος. Και ο πατέρας του ήταν μάγος στην αυλή του βασιλιά Χορσόη και αρχικά ονομαζόταν Μαγουνδάτ. Πήρε μέρος στο πόλεμο των Περσών κατά της βασιλεύουσας, όταν νίκησαν οι Πέρσες και πήραν από τους Άγιους Τόπους τον Τίμιο Σταυρό μαζί τους ,στη χώρα τους. Εξ αιτίας των πολλών θαυμάτων που έγιναν με αφορμή τον Σταυρό πολλοί πέρσες θέλησαν να μάθουν περισσότερα. Ένας από αυτούς ήταν και ο Μαγουνδάτ. Πήγε στα Ιεροσόλυμα και έγινε μοναχός μετονομαζόμενος σε Αναστάσιο.