Άγιος βίος

αγιος αναστασιος

Ο Άγιος Αναστάσιος ο Πέρσης ήταν στρατιώτης και μάγος. Και ο πατέρας του ήταν μάγος στην αυλή του βασιλιά Χορσόη και αρχικά ονομαζόταν Μαγουνδάτ. Πήρε μέρος στο πόλεμο των Περσών κατά της βασιλεύουσας, όταν νίκησαν οι Πέρσες και πήραν από τους Άγιους Τόπους τον Τίμιο Σταυρό μαζί τους ,στη χώρα τους. Εξ αιτίας των πολλών θαυμάτων που έγιναν με αφορμή τον Σταυρό πολλοί πέρσες θέλησαν να μάθουν περισσότερα. Ένας από αυτούς ήταν και ο Μαγουνδάτ. Πήγε στα Ιεροσόλυμα και έγινε μοναχός μετονομαζόμενος σε Αναστάσιο.
Ημέρα Εορτασμού: 
22 January
Γεννήθηκε: 
;
Πέθανε: 
628 μ. χ
Γένος: 
Άνδρας
Ιδιότητα: 
Άγιος Αναστάσιος ο Πέρσης ο Οσιομάρτυρας

Ο Άγιος Αναστάσιος έζησε τον 7ο αιώνα μ.Χ. όταν βασιλιάς των Περσών ήταν ο Χοσρόη Β' (590-628 μ.Χ.) και Στο Βυζάντιο αυτοκράτορας Κωνσταντινούπολης ήταν ο Ηράκλειος και ήταν Πέρσης. Γεννήθηκε στο χωριό Ραζήχ της επαρχίας Ρασνουνί και ήταν γιος του μάγου Βαβ και αρχικά ονομαζόταν Μαγουνδάτ.

Το 614 μ.Χ. όταν οι Πέρσες κυρίευσαν τα Ιεροσόλυμα πήραν μαζί τους τον Τίμιο Σταυρό. Λόγω των πολλών θαυμάτων που έγιναν στην Περσία από τον Τίμιο Σταυρό, πολλοί Πέρσες ενδιαφέρθηκαν να γνωρίσουν την νέα θρησκεία, μεταξύ αυτών και ο Μαγουνδάτ. Γι' αυτό πήγε στα Ιεροσόλυμα, όπου βαπτίσθηκε και έγινε μοναχός στη Μονή του Αββά Ιουστίνου (κατ' άλλους στη Μονή του Αγίου Σάββα) και μετονομάσθηκε Αναστάσιος.

Όταν επισκέφθηκε την Καισαρεία, όπου ο διοικητής Μαρζαβανά πληροφορήθηκε ότι είναι χριστιανός, διέταξε τον βασανισμό του. Μετά από πολλά βασανιστήρια οι ειδωλολάτρες τον αποκεφάλισαν. Το μαρτύριό του έγινε το 628 μ.Χ. με άλλους 70 Χριστιανούς Μάρτυρες.

Ιερά Λείψανα: 

Η Κάρα και μέρος των Ιερών Λειψάνων του Αγίου βρίσκονται στη ρωμαιοκαθολική Μονή «Tre Fontane» (Τρεις Πηγές) Ρώμης.
Μέρος των Ιερών Λειψάνων του Αγίου βρίσκονται στον ρωμαιοκαθολικό Ναό του Αγίου Φραγκίσκου της Αμπέλου Βενετίας.
Τμήματα του Ιερού Λειψάνου του Αγίου βρίσκονται στις Μονές Εσφιγμένου Αγίου Όρους και Προυσού Ευρυτανίας και στη Λαύρα Αγίου Αλεξάνδρου Νέβσκι Αγίας Πετρουπόλεως.

Υμνολογία

Απολυτίκιο: 

Ήχος δ'. Ταχύ προκατάλαβε.
Την πλάνην αφέμενος, την των Περσών νουνεχώς, τη πίστει προσέδραμες, τη του Χρίστου ευσεβώς, σοφέ Αναστάσιε, όθεν και εν ασκήσει, διαπρέψας ενθέως, ήθλησας υπέρ φύσιν, και τον όφιν καθείλες διό διπλώ στεφάνω, θεόθεν εστεφάνωσαι.

Κοντάκιο: 

Ἦχος α’. Χορός, Ἀγγελικὸς.
Τόν θεῖον Μαθητήν, καί συνέκδημον Παύλου, Τιμόθεον πιστοί, ἀνυμνήσωμεν πάντες, σύν τούτῳ γεραίροντες, τόν σοφόν Ἀναστάσιον, τόν ἐκλάμψαντα, ἐκ τῆς Περσίδος ὡς ἄστρον, καί ἐλαύνοντα, τά ψυχικά ἡμῶν πάθη, καί νόσους τοῦ σώματος.