Άγιος βίος

αγιος αγαθονικος

Ο Άγιος Αγαθόνικος μαρτύρησε μαζί με άλλους των οποίων την μνήμη τιμά η εκκλησία μας στις 22 Αυγούστου. Η εποχή εκείνη άγρια και άδικη κατά των Χριστιανών και όσοι ήθελαν να πιστέψουν στην Χριστιανική θρησκεία Έτσι και στην περίπτωση του Άγιου Αγαθόνικου. Δεν ξέρουμε πολλά για την ζωή του. Το μόνο που υπάρχει είναι η στιγμή της σύλληψης και του μαρτυρίου του.