Άγιος βίος

αγιοι θεοδωροι

Οι Άγιοι Θεόδωροι, ο Τήρων και ο Στρατηλάτης τιμούνται μαζί από την εκκλησία μας και γιορτάζονται ο μεν Τήρων στις 17 Φεβρουαρίου και ο Στρατηλάτης στις 8 Φεβρουαρίου.