Άγιος βίος

αγιοι θεοδωροι

Οι Άγιοι Θεόδωροι, ο Τήρων και ο Στρατηλάτης τιμούνται μαζί από την εκκλησία μας και γιορτάζονται ο μεν Τήρων στις 17 Φεβρουαρίου και ο Στρατηλάτης στις 8 Φεβρουαρίου.
Ημέρα Εορτασμού: 
17 February
Ο στρατηλάτης Άγιος θεόδωρος γιορτάζεται στις 8 Φεβρουαρίου κάθε χρόνο
Γεννήθηκε: 
: δεν ξερουμε
Πέθανε: 
307 μ. χ ο Τήρων , το 320 μ.χ ο Στρατηλάτης
Γένος: 
Άνδρας
Άγιος Θεόδωρος ο Τήρων, Άγιος Θεόδωρος ο Στρατηλάτης

Ο Άγιος Θεόδωρος ο Τήρων καταγόταν από ένα χωριό στη Μαύρη Θάλασσα, που ονομαζόταν Χουμιαλά, και έζησε κατά τους χρόνους των αυτοκρατόρων Μαξιμιανού, Γαλερίου και Μαξιμίνου. Ονομάζεται Τήρων, γιατί υπηρετούσε στο στράτευμα των Τηρώνων, δηλαδή των νεοσυλλέκτων,που το διοικούσε ο πραιπόσιτος Βρίγκα.

Τον κατήγγηλαν στον πραιπόσιτο ότι ήταν Χριστιανός και κλήθηκε σε εξέταση. Κατά την εξέταση ομολόγησε ότι πράγματι ήταν Χριστιανός. Ο διοικητής Βρίγκας του έδωσε μια πρώτη ευκαιρία να αλλάξει γνώμη γιατί πίστευε ότι τελικά θα άλλαζε γνώμη. Ο Μεγαλομάρτυς όχι μόνο δεν άλλαξε την πίστη του, αλλά έκαψε και το ναό της μητέρας των θεών Ρέαςμαζί με το άγαλμά της. Αμέσως τον συνέλαβαν και ρίχτηκε από τους ειδωλολάτρες σε ένα φούρνο, όπου και πέθανε μαρτυρικά.

Στην Αγιογραφία, ο Άγιος Θεόδωρος ο Τήρων εμφανίζεται με τέσσερεις μορφές. Άλλοτε μόνος με στρατιωτική στολή, ή αντιμετωπίζουν ένα φίδι-δράκο και μαζί με τον Άγιο Θεόδωρο τον Στρατηλάτη όρθιοι ή πάνω σε άλογα. ΠΠάντα είναι ντυμένος με στρατιωτική στολή.

O Άγιος Θεόδωρος ο Στρατηλάτης καταγόταν από τα Ευχάϊτα της Γαλατίας και κατοικούσε στην Ηράκλεια του Εύξεινου Πόντου.
Ήταν στρατιωτικός και διακρίθηκε για την γενναιότητά του. Αυτή τον ανέβασε στους υψηλότερους βαθμούς της στρατιωτικής ιεραρχίας.
Όταν το 320 μ.Χ. ο Λικίνιος πέρασε από την Νικομήδεια, άκουσε για τον Θεοδώρο, ότι δηλαδή είναι Χριστιανός και δεν θέλει να θυσιάζει στα είδωλα.
Ο Λικίνιος σκέφτηκε πονηρά, αν είχε τον θεόδωρο με το μέρος του ίσως και άλλοι χριστιανοί να δήλωναν πίστη στην παλιά ειδωλολατρική θρησκεία. Έστειλε στην Ηράκλεια ανώτερους αξιωματούχους, για να συνοδεύσουν με τιμή στη Νικομήδεια τον Θεόδωρο.. Αλλά ο Θεόδωρος δεν πήγε λέγοντας ότι το καθήκον τον κρατά εδώ στην Ηράκλεια. Ο Λικίνιος αναγάστηκε να πάει ο ίδιος στην Ηράκλεια, όπου τον προϋπάντησε με λαμπρότητα ο Θεόδωρος, Ο Θεόδωρος αρνήθηκε αυτό που του πρότεινε ο Λικίνιος, να θυσιασει δηλαδή στα είδωλα παρ όλα αυτά του στάλθηκαν χρυσά και αργυρά αγαλματίδια. Ο Θεόδωρος έλαβε τα αγαλματίδια που τα κομμάτιασε και τα μοίρασε στους πτωχούς. Ο εκατόνταρχος Μαξέντιος είδε ττο κεφάλι της θεάς Αφροδίτης στα χέρια ενός πτωχού και το είπε στον Λικίνιο. Για αυτό το λόγο τον συνέλαβαν και τον βασάνισαν. Τον κτυπούσαν, τον έκαιγαν και έγδερναν το σώμα του Μάρτυρος. Ο Λικίνιος, φοβήθηκε την οργή του όχλου και διέταξε να τον αποκεφαλίσουν.

Το νεκρό του σώμα το πήγαν, στις 8 Ιουνίου, από την Ηρακλεία στο προγονικό κτήμα του Αγίου, στα Ευχάιτα, όπως ο ίδιος επιθυμούσε. Η Εκκλησία μας εορτάζει στις 8 Ιουνίου την ανακομιδή των λειψάνων του.

Υμνολογία

Απολυτίκιο: 

Ἦχος β’.
Μεγάλα τά τῆς πίστεως κατορθώματα! ἐν τῇ πηγῇ τῆς φλογός, ὡς ἐπί ὕδατος ἀναπαύσεως, ὁ ἅγιος Μάρτυς Θεόδωρος ἠγάλλετο· πυρί γάρ ὁλοκαυτωθείς, ὡς ἄρτος ἡδύς, τῇ Τριάδι προσήνεκται. Ταῖς αὐτοῦ ἱκεσίαις, Χριστέ ὁ Θεός, σῶσον τάς ψυχάς ἡμῶν.

Κοντάκιο: 

Ἦχος πλ. δ’. Αὐτόμελον.
Πίστιν Χριστοῦ ὡσεί θώρακα, ἔνδον λαβών ἐν καρδίᾳ σου, τάς ἐναντίας δυνάμεις κατεπάτησας πολύαθλε, καί στέφει οὐρανίῳ ἐστέφθης, αἰωνίως ὡς ἀήττητος.