Άγιος βίος

αγια ερμιονη

Η Αγία Ερμιόνη, μια από τις τέσσερεις κόρες του Αποστόλου Φιλίππου, είχε και αυτή το προφητικό χάρισμα. Κάποτε προφήτευσε κατά διαταγή του Τραιανού και επειδή η προφητεία βγήκε αληθινή παρά λίγο να της στοιχίσει την ζωή της. Τελικα η Αγία Ερμιόνη πέθανε ειρηνικά στη Έφεσο.