Άγιος βίος

Λαμίας

Άγιος Λουκάς ο Ευαγγελιστής

Ο Άγιος Λουκάς ο Ευαγγελιστής καταγόταν από την Αντιόχεια της Συρίας αλλά η εθνικότητά του ήταν Ελληνική. Γιατρός στο επάγγελμα, όμως γνώριζε πολύ καλά τη ζωγραφική. Λένε ότι ζωγράφισε τις πρώτες εικόνες της Θεοτόκου με τον Ιησού Χριστό βρέφος στην αγκαλιά της (μία υπάρχει μέχρι σήμερα στη Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου), καθώς και αυτές των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου.