Άγιος βίος

Βίοι Αγίων

Displaying 4 saints
Φίλτρα

Μέγας Αθανάσιος

Ο Αθανάσιος Αλεξανδρείας ή Μέγας Αθανάσιος ή Άγιος Αθανάσιος ήταν Πατριάρχης Αλεξανδρείας. Τιμάται ως άγιος από την Ορθόδοξη Εκκλησία και από την Ρωμαιοκαθολική εκκλησία.Είναι έναν από τους τέσσερις μεγάλους Πατέρες της Ορθόδοξης εκκλησίας και έναν από τους 33 Πατέρες της Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας.

Άγιος Βασίλειος ο Μέγας

Ο Άγιος Βασίλειος ο Μέγας, ένας από τους τρείς ιεράρχες της εκκλησίας μας. Τον Γρηγόριος το Θεολόγος, τον άλλο ιεράρχη της εκκλησίας μας, με τον οποίον ανέπτυξε μεγάλη και καρδιακή φιλία, γνωρίστηκαν στις σπουδές τους και εκεί γνώρισε και τον μετέπειτα αυτοκράτορα, τον Ιουλιανό τον Παραβάτη.

Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος άφησε μεγάλο συγγραφικό έργο. Δίκαια αναγνωρίστηκε ένας από τους τρείς ιεράρχες της εκκλησίας μας. Αξίζει να διαβαστούν τα φιλοσοφημένα 408 ποιήματά του 18.000 περίπου στίχων. Είναι ένα από τα λαμπρότερα πνεύματα της ορθόδοξης πίστης.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης

Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, που ήταν γνωστός και σαν Ιωάννης της Αντιόχειας, είναι Άγιος, Πατέρας και ιεράρχης της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Έδρασε στην πόλη της Αντιόχειας, αλλά και στην Κωνσταντινούπολη και τελικά πέθανε καταδιωκόμενος από το παλάτι το 407, γιατί έλεγχε και κριτηκάριζε τις παρανομίες τους.