Άγιος βίος

γεροντας παισιος

Ο Γεροντας Παισιος από μικρός ήθελε να μονάσει. Ο βίος του, οι καλοσύνες του και τα θαύματά του , ακόμα και μετά την κοίμησή του τον κατατάσσουν στην στρατιά των αγίων. Ένας σύγχρονος Άγιος ανάμεσά μας. Στις 13 Ιανουαρίου 2015 συνήλθε η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινούπόλεως και αποφάσισε την κατάταξη του μοναχού Παϊσίου του Αγιορείτου στο Αγιολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας.