Άγιος βίος

αγιος ταρασιος

Ο Άγιος Ταράσιος γεννήθηκε και σπούδασε στην Κωνσταντινούπολη από γονείς ευγενείς, τον Γεώργιο, κριτή και πατρίκιο και την Ευκρατία και ήταν θείος του Αγίου Φωτίου. Οι εκκλησιαστικές περιστάσεις την εποχή εκείνη ήταν αρκετά σοβαρές. Υπήρχε ακόμα ο πόλεμος των εικονομάχων, η δε θέση των Ορθοδόξων έγινε ακόμη πιο δύσκολη διά του θανάτου του Πατριάρχου Παύλου Δ' του Κυπρίου. H βασίλισσα Ειρήνη η Αθηναία, η οποία επιτρόπευε τον ανήλικο υιό της Κωνσταντίνο ΣΤ' κατάλαβε ότι χρειαζόταν εκκλησιαστικός ηγέτης. Έξέλεξε Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως τον Άγιος Ταράσιος παρά τις επίμονες αρνήσεις του.