Άγιος βίος

αγιος συμεων

Ο άγιος Συμεών ονομάζεται Θεοδόχος, επειδή συνάντησε στον Ναό τον Χριστό και Τον πήρε στην αγκαλιά του. Το όνομα Συμεών είναι εβραϊκή λέξη και σημαίνει φιλάνθρωπος.Ζούσε στην Ιερουσαλήμ. Το όνομα Άννα προέρχεται από το εβραϊκό Χάννα και σημαίνει ευμένεια, χάρις.