Άγιος βίος

αγιος ρωμανος ο μελωδος

Ο Ρωμανός ο Μελωδός έζησε τον 6ον μ.χ αιώνα και επωνομάστηκε Πίνδαρος του Χριστιανισμού. Έγραψε χίλιες περίπου συνθέσεις από τις οποίες σώζονται το ένα δέκατο. Άρχισε να γράφει μετά από ένα όνειρο που είδε. Είδε την Παναγία να κρατά ένα βιβλίο και να του λέει "φάτο" Ο πρώτος ύμνος που έγραψε ήταν το τροπάριο, «Ἡ Παρθένος σήμερον τὸν ὑπερούσιον τίκτει καὶ ἡ γῆ τὸ σπήλαιον τῷ ἀπροσίτω προσάγει..»